PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Musím podat přehled příjmů a výdajů OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy?

office-341531_1280


Jako OSVČ musíte přehled podat, i když máte v loňském roce příjmy i výdaje nulové. Jestliže jste totiž svoji samostatnou výdělečnou činnost nezrušil nebo alespoň nepozastavil, jste nadále v evidenci pojišťovny veden jako OSVČ, se všemi příslušnými povinnostmi.

Termíny pro podání přehledu zdravotní pojišťovně jsou stanoveny zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění tak, že OSVČ podává přehled do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání; osoby, které nemají povinnost podávat daňové přiznání (což by byla vaše situace), podávají přehled do 8. dubna. V roce 2020 – vzhledem k legislativní změně platné pro podání přehledů za rok 2019 – ale podávají všechny OSVČ zdravotní pojišťovně přehled do 3. srpna 2020.

Připomínáme pro jistotu, že jste měl povinnost oznámit pojišťovně, že jste začal pobírat důchod – za poživatele důchodu je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, ale pojišťovna vás musí zařadit do kategorie státních pojištěnců, aby na vás pojistné dostala. Za zaměstnance to pojišťovně hlásí zaměstnavatel, ale podnikatel se o to musí postarat sám.

Ukončovat a rušit své podnikání při odchodu do důchodu jistě není nutné, ale pokud se mu nechcete delší dobu věnovat (tj. dočasně nechcete vykonávat výdělečnou činnost a mít z ní příjmy), je dobré využít možnosti přerušení samostatné výdělečné činnosti. Datum přerušení si můžete zvolit, nikoli ale zpětně.

Jestliže letos pojišťovně ohlásíte přerušení, podáte po uplynutí letošního kalendářního roku přehled OSVČ, kde při vyúčtování pojistného budete vycházet pouze z měsíců, kdy byla samostatná výdělečná činnost v daném roce vykonávána. V letech následujících, kdy podnikání stále neobnovíte, přehled nebudete podávat. Doba přerušení není omezena, nesmíte ale pak zapomenout pojišťovně oznámit případné opětovné zahájení výdělečné činnosti.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku