PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Můžu podat přehled OSVČ bez osobní návštěvy pobočky?

tablet

Foto: pxhere.comZpůsobů, jak můžete doručit Všeobecné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu OSVČ, je několik – elektronicky, poštou i osobně. Záleží na vás, který způsob si zvolíte. Lhůta pro podání přehledu OSVČ se odvíjí od skutečného data pro podání daňového přiznání – termíny pro podání v roce 2023 jsou uvedeny v textu níže.

Elektronické podání

Nejjednodušší a nejrychlejší je podání přehledu v aplikaci Moje VZP. Interaktivní formulář sám načte většinu potřebných dat – čerpá informace přímo ze systému VZP (např. úhrn zaplacených záloh, dobu pojištění). OSVČ vyplní výši daňového základu a pak během pár minut zkontroluje automaticky vyplněná data a případně doplní chybějící údaje, které systém VZP nemá k dispozici. Interaktivní formulář také sám doplní úhrn zaplacených záloh a spočítá pojistné včetně případného přeplatku nebo nedoplatku na pojistném.

Přehled OSVČ lze také podat přes VZP Point nebo datovou schránkou (i48ae3q).

Další možnosti podání

Vyberete-li si jiný způsob podání, kterými jsou osobní odevzdání na pobočce VZP nebo zaslání poštou, můžete využít webový interaktivní formulář, který je určený pro vyplnění a následné vytištění (nelze ho podepsat elektronicky). Interaktivní formulář sám spočítá pojistné a novou výši záloh – i s poučením pro správné vyplnění je zveřejněný na webových stránkách VZP. Papírový tiskopis pro podání přehledu OSVČ si také samozřejmě můžete vyzvednout na kterékoli pobočce VZP.

Vyplněný a podepsaný tiskopis odešlete na adresu VZP ČR, P.O.BOX 111, 586 11, Jihlava. Případně ho také můžete osobně doručit na kteroukoli pobočku VZP.

Termíny pro podání přehledu OSVČ u zdravotní pojišťovny

OSVČ má povinnost zdravotní pojišťovně přehled předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Případný nedoplatek je třeba uhradit do osmi dnů od data, kdy byl (nebo podle zákona měl být) přehled podán.

Závazné termíny pro podání přehledu OSVČ

  • do 11. 4. 2023, nemáte-li povinnost podat daňové přiznání
  • do 3. 5. 2023, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce
  • do 2. 6. 2023 v případě, že podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 3. 8. 2023, podáváte-li daňové přiznání s daňovým poradcem

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku