PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Na 114 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních. Dostanou potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2020

business-163870_640


Během ledna rozesílá UNIQA pojišťovna svým bezmála 114 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o možnosti vystavení daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2020. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky 560 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 4.700 korun, což představuje mírný pokles oproti roku 2019. Pokles byl zapříčiněn změnou struktury nově prodávaných pojistných smluv. Ty jsou nyní zaměřeny více na krytí rizik a kumulace prostředků na penzi je až druhořadá. Celkový počet rozesílaných potvrzení rovněž meziročně poklesl cca o 5 %.

Kdy lze ze životního pojištění slevu na dani získat?

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta.

V případě, že daňovou úlevu uplatňuje sám poplatník (bez příspěvků zaměstnavatele), a současně je v jeho pojistné smlouvě pevně sjednaná pojistná částka pro případ dožití (tato podmínka se tedy netýká investičního životního pojištění), musí pojistná smlouva kromě výše uvedených bodů splnit ještě další podmínku:

  • u pojistných smluv na pojistnou dobu 5 až 15 let včetně musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 40 000 Kč;
  • u pojistných smluv na pojistnou dobu nad 15 let musí být sjednaná pojistná částka pro případ dožití minimálně 70 000 Kč.

Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24.000 korun. Z porovnání se skutečným průměrným odpočtem klientů UNIQA za rok 2020 je patrné, že zákazníci životního pojištění ani zdaleka tohoto maxima nevyužívají.

Potvrzení UNIQA pojišťovny se stejně jako loni už nerozesílají hromadně poštou.

Klienti, kteří mají na vystavení potvrzení nárok, jsou rozděleni na 3 skupiny podle způsobu preferované komunikace nastavené z jejich strany.

  • Skupině 1 se zasílá e-mail s odkazem na zákaznický portál myUNIQA, a také návod, kde si mohou stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2020. U této skupiny víme, že už tak klienti loni učinili, takže postup bude letos stejný.
  • Skupině 2 je stejně jako loni zaslán e-mail s unikátní URL zašifrovanou adresou a heslem (RČ pojistníka); po otevření bude k dispozici potvrzení ve formátu PDF.
  • Skupině 3 odchází z UNIQA potvrzení poštou, protože tento způsob doručení preferují.

UNIQA eviduje i několik desítek tisíc smluv, u nichž klienti o potvrzení v minulosti nikdy nežádali. Pokud by letos chtěli smlouvu životního pojištění daňově využít, bude potřeba o potvrzení požádat.

Rozeslání potvrzení nebo odkazů k potvrzením probíhá postupně v dávkách, přičemž poslední je vypravena z UNIQA právě dnes, tedy 22. ledna 2021.

V případě nedoručení do 5. února 2021 nebo jakýchkoliv dotazů a přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu zivot@uniqa.cz nebo telefonicky na zákaznickou linku UNIQA 488 125 225.

Jak s potvrzením naložit?

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplaceného pojistného uplatní při vyplnění daňového přiznání, k němuž přiloží Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2020 a případně kopii pojistné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2020 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2021, resp. června 2021, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2020. Musí tak učinit do 15. února 2021.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku