PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Na benefitech rozdá VZP klientům až miliardu. Nové příspěvky podmiňuje účastí na prevenci, pojištěnce chce motivovat k péči o své zdraví

obalka-penize-prispevek

Foto: pixnio.comFond prevence Veřejné zdravotní pojišťovny od příštího roku čeká řada významných změn. Některé příspěvky VZP v reakci na inflaci zvýšila, jedná se například o program Maminka či pohybové aktivity dětí. U některých nově zaváděných programů VZP stanovila jako podmínku čerpání účast klienta na preventivní prohlídce u praktika či na screeningovém vyšetření.

„Náklady na zdravotní péči neustále stoupají, ať v důsledku stárnutí populace nebo příchodu nákladných inovativních léků i technologií. Jedna z logických cest, jak upravit stávající strukturu výdajů, se tedy jeví podpora prevence. Každá koruna, kterou do ní dnes investujeme, se nám za pár let násobně vrátí. Proto i tuto úpravu fondu prevence vnímám jako první krok na dlouhé cestě. Chceme jít cestou pozitivní motivace našich klientů, podporovat je v péči o své zdraví,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. V roce 2023 tak může u VZP žádat o příspěvek na dentální hygienu či na rehabilitační aktivity jako je sauna, masáž apod. ten, kdo navštívil v posledních letech svého praktického lékaře v rámci preventivní prohlídky, resp. navštívil jeden ze čtyř screeningových programů (podrobněji podmínky viz níže).

Přečtěte si také:  Jaká vyšetření mě čekají v průběhu těhotenství? Co hradí zdravotní pojišťovna?

Navyšují se také příspěvky Maminka a Novorozenec, více peněz je připraveno na pohybovou aktivitu dětí. „VZP tímto krokem reaguje na rostoucí ceny, už v průběhu roku 2022 jsme navýšili příspěvky na speciální potravinové diety, od ledna se navýšení týká také dalších příspěvků. Pro maminky v době před a po porodu máme 3 500 korun, dětem dáme na sportovní aktivity 1 000 Kč ročně namísto dosavadních 800 korun,“ vysvětluje Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Další 3 000 korun ročně budou moci nově využít také pacienti s diabetem, a to na odbornou podiatrickou službu jako prevence tzv. diabetické nohy.

Nejširší nabídka se i nadále týká příspěvků na očkování, které je jedním z nejdostupnějších opatření k ochraně veřejného zdraví. V tomto případě VZP přistoupila ke značnému zjednodušení podání žádosti, klient pouze doloží, že očkování podstoupil, vyplacena mu pak bude fixní částka z očkovacího schématu. Důraz také klade na co nejmasovější využívání elektronické komunikace klienta s VZP, o některé příspěvky tak už bude možné zažádat pouze elektronicky.

VZP ČR navyšuje vybrané příspěvky pro své klienty

Dentální hygiena

Klienti, kteří v uplynulých 24 měsících absolvovali prohlídku u praktického lékaře, získají příspěvek na dentální hygienu ve výši 500 korun. Příspěvek (na ošetření a instruktáž) mohou čerpat i děti starší jednoho roku (děti a mladiství do 18 let mají nárok na příspěvek i bez splnění podmínky absolvování prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost). Žádost bude možné podat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Rehabilitační aktivity

Na příspěvek na rehabilitační aktivity ve výši 1 000 korun budou mít nárok ti pojištěnci, kteří během posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci karcinomu kolorekta, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a karcinomu plic). I v tomto případě je nutno o příspěvek požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Přečtěte si také:  Když dálky volají aneb Na jakou péči mám nárok v zahraničí?

Zvýšení příspěvku na pohyb

U příspěvku na pohybové aktivity dětí od 1 roku navyšuje VZP částku na 1 000 korun ročně. Příspěvek je možné využít na organizované sportovní aktivity, u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení.

Péče o diabetické nohy

Dospělí klienti, kteří se léčí s diabetem, budou moct nově čerpat 3 000 korun na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Příspěvek ve výši 3 000 korun na nákup pomůcek nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění pro dětské i dospělé diabetiky zůstává i nadále v platnosti.

Program Maminka a Novorozenec

Vyšší příspěvek je připravený i pro nejmenší klienty. Rodičům novorozenců přispěje VZP na nákup potřeb a pomůcek v lékárnách 1 000 korun (letos 500 Kč). Nastávající maminky budou moct čerpat nově 3 500 korun (oproti současným 3 000 Kč) např. na screeningová vyšetření nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, dentální hygienu, předporodní kurzy, vhodnou pohybovou aktivitu nebo pomůcky ke kojení, monitor dechu, monitor spánku nebo laktační poradenství.

Přečtěte si také:  Mrtvice postihuje i mladé lidi, na vině je především stres a nezdravá životospráva

Přehled všech příspěvků na rok 2023 je uveden níže.

Typ příspěvku Výše příspěvku v roce 2023
děti dospělí
Prevence infekčních onemocnění
Chřipka 300 Kč 200 Kč
HPV 1 000 Kč
Meningokok B 1 500 Kč 1 500 Kč
Meningokok ACWY 1 000 Kč 1 000 Kč
Cestovní očkování 1 000 Kč 1 000 Kč
Virová hepatitida A 500 Kč
Virová hepatitida A, B 500 Kč
Rotavirové nákazy 1 000 Kč (do 12 měsíců)
Klíšťová encefalitida 700 Kč 500 Kč (od 18 do 50 let)
Plané neštovice 500 Kč 500 Kč
Pneumokok 1 000 Kč (od 50 do 65 let)
Spalničky 500 Kč (od 25 do 50 let)
Černý kašel (tetanus, záškrt) 500 Kč
Prevence kardiovaskulárních onemocnění
Pohybové aktivity 500 Kč (do 1 roku) 500 Kč (od 18 do 65 let), nákup permanentky za min. 1500 Kč
1 000 Kč (od 1 roku do 18 let)
Odvykání kouření 1 000 Kč
Prevence onkologických onemocnění
Prevence melanomu 500 Kč 500 Kč
Příspěvek na paruku 2 000 Kč 2 000 Kč
Komplexní preventivní prohlídka (KOC) 3 000 Kč (od 35 let)
Ultrazvukové vyšetření prsu 500 Kč (ženám i mužům od 18 let)
Prevence Diabetu Mellitu
Pomůcky pro diabetiky 3 000 Kč 3 000 Kč
Péče o diabetickou nohu 3 000 Kč
Zdravé stárnutí
Rekondiční aktivity 500 Kč (od 65 let)
Pomůcky pro trénování paměti 500 Kč (od 65 let)
Dietní programy
Bezlepková dieta 8 000 Kč 8 000 Kč (studentům do 26 let)
Nízkobílkovinná dieta 12 000 Kč 12 000 Kč (studentům do 26 let)
Duševní zdraví
Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory 5 000 Kč (od 7 do 18 let) 5 000 Kč
Dentální hygiena
500 Kč (od 1 roku do 18 let) 500 Kč (po absolvování preventivní prohlídky u PL v posledních 24 měs.)
Rehabilitační aktivity
1 000 Kč (po absolvování min. jednoho screeningového vyšetření v posledních 24 měsících)
Maminka a novorozenci
Maminka 3 500 Kč na těhotenství
Novorozenec 1 000 Kč
3 000 Kč (porodní váha do 1500 g)
Bezpříspěvkoví dárci krve a orgánů
Bezpříspěvkoví dárci krve 3 000 Kč (aktivní dárci)
500 Kč (neaktivní dárci)
Dárci orgánů 10 000 Kč