PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Na začátku roku jsem souhlasil s přeregistrací k jiné pojišťovně, změna se projeví 1. července. Můžu ještě přeregistraci zrušit?

keyboard-338502_1280


Jestliže jste se od VZP přeregistroval nyní začátkem roku (v období od 1. 1. do 31. 3.) k jiné pojišťovně, stanete se pojištěncem dané pojišťovny ke dni 1. 7. letošního roku. Přeregistraci zrušit nemůžete a nemůžete letos už ani podat jinou přihlášku. Podle zákona je možno podat pouze jednu přihlášku v kalendářním roce. A to už jste udělal. K případným dalším přihláškám podaným v tomtéž roce se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. To, že do změny pojišťovny zbývá ještě dosti dlouhá doba, na věci nic nemění. Zdravotní pojišťovny mohou na základě upozornění klienta výjimečně zrušit jen případy vysloveně podvodných přeregistrací.

Vzhledem k tomu, že změnit pojišťovnu je možné pouze jednou za 12 měsíců (a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí), nebudete moci letos ani požádat o registraci zpět k VZP v druhém přeregistračním termínu, který je od 1. 7. do 30. 9.

Přihlášku je třeba podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. To znamená od 1. 1. do 31. 3. (přeregistrace se uskuteční k 1. 7. téhož roku), či od 1. 7. do 30. 9. (uskuteční se k 1. 1. roku následujícího). Ve druhém a čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně podat nelze. Zájemci o přechod k VZP ale mohou vyjádřit svůj zájem o přeregistraci vyplněním formuláře, který je v té době na stránce www.vzp.cz/prihlaska, a my jim pak včas pošleme již předvyplněnou přihlášku k podpisu, aby ji mohli v přeregistračním termínu odevzdat.

To vše znamená, že pokud jste se letos v prvním přeregistračním termínu přehlásil k jiné pojišťovně, budete k ní přeregistrován k 1. 7. a další změnu můžete realizovat až přihláškou podanou v příštím roce mezi 1. 1. a 31. 3.; pojištěncem nově vybrané pojišťovny byste se následně stal od 1. 7.

U člověka, který podá přihlášku k jiné pojišťovně letos v termínu od 1. 7. do 30. 9., by platilo, že ke změně pojišťovny dojde 1. 1. následujícího roku. Další přihlášku k jiné pojišťovně by pak mohl podat až v termínu od 1. 7. do 30. 9., takže přeregistrován k ní by byl od 1. 1. roku dalšího.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku