PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Náklady na léčbu, ztráta výdělku i propadlé vstupenky. Odškodnění pro oběti nehod je širší, než se zdá

ilustracni-nehoda-shutterstock

Foto: shutterstock.comOběti dopravních nehod mají nárok na víc než jen proplacenou opravu auta. Po viníkovi mohou chtít zaplatit i poškození věcí nebo propadlé lístky na představení do divadla, které kvůli nehodě nestihli. Pokud je nehoda vážnější, s důsledky na zdraví účastníků, okruh nároku na odškodné se výrazně rozšiřuje. Oběť může žádat bolestné, náhradu mzdy nebo odškodnění za trvalé následky.

„U Direct pojišťovny mají klienti v ceně povinného ručení službu nazvanou Průvodce škodou na zdraví. Pokud je nebo posádku vozidla při nehodě zraní klient jiné pojišťovny poradíme jim, jak získat odškodnění. Služba platí i na situace, kdy je auto zraní jako chodce nebo cyklisty,“ vysvětluje Nela Maťašeje z Direct pojišťovny, která dala dohromady seznam nejčastějších nároků, které lze podle zákona po viníkovi dopravní nehody požadovat.

1. Škoda na vozidle

Toto je samozřejmě nejčastější případ, kdy po viníkovi a jeho pojišťovně požaduje oběť proplacení škod na svém autě. Kromě toho ale může poškozený požadovat i náhradu za pokles hodnoty auta. Pokud by ho totiž chtěl prodávat, tak jako bourané ztratí cenu.

2. Poškozené věci a zraněná zvířata

Po viníkovi nehody může oběť žádat i zaplacení věcí, které se při nehodě zničily či poškodily. Nemusí to být jen případ nehody, kdy se srazí dvě auta na silnici. Nárok na odškodnění mají například i lidé, kterým někdo svým autem zboří plot nebo poškodí fasádu domu. A protože je zvíře z pohledu práva považované za věc, tak jeho majitelé mají nárok na zaplacení léčby, když se při nehodě zraní. Ať už jde o domácího mazlíčka nebo o hospodářské zvíře.

3. Další škoda na majetku

Pokud kvůli zranění po nehodě nemůže někdo z obětí odjet na plánovanou pracovní cestu, dovolenou nebo na představení do divadla, může žádat o odškodnění další nemajetkové újmy. Tedy například o proplacení letenky, jízdenky nebo vstupenky.

4. Bolestné a další nemajetková újma

Podle občanského zákoníku mají oběti dopravní nehody nárok na náhradu za vytrpěnou bolest. V praxi se využívá metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy, podle které se takové odškodné vypočítá. Řadí se sem také například strach o život, úzkost v době léčení, strach z následků zranění, šok ze zranění, odloučení od rodiny v průběhu dlouhé hospitalizace, pocit méněcennosti a podobně. Vždy záleží na okolnostech případu.

5. Náhrada za ztrátu na výdělku a zhoršené podmínky ve společnosti

Pokud oběť skončí po nehodě na nemocenské, může po viníkovi žádat doplacení rozdílu mezi nemocenskou a svým běžným výdělkem. Pokud skončí invalidní a ovlivní to její pracovní možnosti, může požadovat další peníze. Pokud má po nehodě trvalé následky, má právo na náhradu za zhoršené podmínky ve společnosti a v životě vůbec. Výpočet konkrétní částky je zde složitější a záleží také na posouzení následků lékařem.

6. Náklady na léčení a péči

Do této kategorie spadají například léky, ortopedické pomůcky, rehabilitace, lázně i cestovné k lékaři. Prostě vše spojené s léčbou, kterou jste museli podstoupit kvůli zranění po nehodě. Zároveň je možné požadovat zaplacení péče o zraněného člověka.

7. Odškodnění v případě úmrtí

Pokud při nehodě někdo zemře, tak mají jeho příbuzní nárok na odškodnění za duševní útrapy. O konkrétní částce rozhodne soud. Podle Nejvyššího soudu má být základní náhrada pro okruh nejbližších příbuzných ve výši dvacetinásobku průměrné měsíční hrubé mzdy za předchozí kalendářní rok. Pokud je obětí nehody člověk, který měl vyživovací povinnost k dětem nebo manželovi či manželce, mohou po viníkovi žádat, aby tyto vyživovací náklady zaplatil. Rodina oběti nehody může chtít po viníkovi proplatit také náklady na pohřeb.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku