PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Náklady VZP na léčbu Alzheimera jsou nejvyšší za uplynulých pět let

business-163870_640


Za posledních pět let stouply náklady na léčbu Alzheimerovy choroby o 66 %, v loňském roce byly zatím nejvyšší od roku 2015, a to 1,48 miliardy korun. Souvisí to samozřejmě i s rostoucím počtem pacientů s touto nemocí – za stejnou dobu jejich počet vzrostl celkem o 30,2 %. Tato statistika vyplývá z analýzy, kterou Všeobecná zdravotní pojišťovna zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, připadajícího na pondělí 21. září.

Vědci si stále nejsou jisti, co je příčinou Alzheimerovy choroby. Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik této nemoci je věk. Většina pacientů je starších 65 let, ačkoliv v některých případech může choroba postihnout i mladší ročníky. Zpravidla to souvisí s výskytem nemoci v rodině. Počet nemocných každoročně roste, za posledních pět let téměř o 11 tisíc. Touto nemocí trpí více ženy než muži.

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou a náklady na péči o ně

Rok Počet pacientů Náklady v tisících korun
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem Na pacienta
2015 10 855 25 007 35 862 252 202 638 897 891 100 24,848
2016 11 639 26 904 38 543 280 952 684 631 965 583 25,052
2017 12 472 29 056 41 528 323 032 803 895 1 126 927 27,137
2018 13 398 30 783 44 181 361 723 910 006 1 271 729 28,785
2019 14 376 32 311 46 687 418 583 1 061 533 1 480 116 31,7
Srovnání 2015/2019 +32,5 % +29,2 % +30,2 % +65,9 % +66,1 % +66 % +27,6 %

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní nemoc, která se projevuje narušením části mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence. Postižený je pak závislý na pomoci druhých.

Nástup nemoci je pomalý. Nemocný má nejprve problém s dorozumíváním, zhoršuje se mu krátkodobá paměť, je dezorientovaný v čase apod. Rychlost, s jakou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. U nemocného se prohlubují změny osobnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích nemoci už postižený vůbec není schopen se sám o sebe postarat, často je upoután na lůžko. Podrobně je vše popsáno například na webu České alzheimerovské společnosti.

Co se týče regionálního rozložení klientů VZP s Alzheimerovou chorobou, nejvíce jich za posledních pět let přibylo v Karlovarském kraji (46,7 %) a v Libereckém kraji (43,1 %). Naopak nejmenší nárůst zaznamenali lékaři v Praze (20,3 %) a v Moravskoslezském kraji (22,7 %).

Počty klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých regionech

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Srovnání 2015/2018
Praha 4 912 5 059 5 403 5 671 5 907 +20,3 %
Středočeský kraj 3 513 3 802 4 094 4 447 4 842 +37,8 %
Jihočeský kraj 2 047 2 236 2 459 2 573 2 847 +39,1 %
Plzeňský kraj 1 729 1 923 2 136 2 234 2 292 +32,6 %
Karlovarský kraj 748 852 1 025 1 046 1 097 +46,7 %
Ústecký kraj 2 657 2 893 3 097 3 200 3 351 +26,1 %
Liberecký kraj 1 259 1 390 1 611 1 730 1 802 +43,1 %
Královéhradecký kraj 1 976 2 215 2 380 2 679 2 763 +39,8 %
Pardubický kraj 2 654 2 819 3 113 3 191 3 480 +31,1 %
Vysočina 2 476 2 582 2 804 2 933 3 113 +25,7 %
Jihomoravský kraj 4 417 4 815 4 939 5 376 5 478 +24,0 %
Olomoucký kraj 1 745 1 790 1 893 2 099 2 269 +30,0 %
Moravskoslezský kraj 3 408 3 639 3 829 3 981 4 182 +22,7 %
Zlínský kraj 2 321 2 528 2 745 3 021 3 264 +40,6 %
Celkem 35 862 38 543 41 528 44 181 46 687 +30,2 %

Svým klientům starším 65 let nabízí VZP příspěvek až 500 korun na pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby. Na výběr jsou pracovní sešity ve dvou různých stupních obtížnosti pro trénink krátkodobé paměti, pozornosti, řeči a slovní zásoby, zrakově prostorových dovedností, schopnosti plánovat a rozhodovat atd. Sešity, do nichž se dají cvičení přímo vyplňovat, lze zároveň využít jako zdroj tipů pro další možnosti tréninku. Příspěvek lze také čerpat na testování paměti. Informace, jak příspěvky získat, naleznou zájemci na webu VZP.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku