PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Náklady VZP na léčbu Parkinsonovy choroby se v roce 2020 přehouply přes 400 milionů korun

vzp-logo


Loňské náklady na péči o pacienty s Parkinsonovou chorobou se vloni přehouply přes 400 milionů Kč, což je o 9,5 % více než v roce předchozím. Počet léčených pacientů (klientů VZP) s touto chorobou v roce 2020 klesl zhruba o 500 osob. Analýzu zpracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna k příležitosti Světového dne Parkinsonovy choroby, který každoročně připadá na 11. dubna.

Počet klientů VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich péči*

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020
Počet nemocných 16 195 16 363 15 819
Náklady na péči v tis. Kč 386 738 391 976 429 245
Průměrné náklady na pacienta v tis. Kč 23,9 24 27,1

*Od r. 2019 použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům, v r. 2020 sledována i lázeňská léčba

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, které se časem zhoršuje. Průběh nemoci je individuální. Pacient postupně není schopen ovládat svůj pohyb. Je charakterizována pozvolně se rozvíjející svalovou ztuhlostí, zpomaleným pohybem a klidovým třesem prstů ruky. Začíná drobnými potížemi s ovládáním pohybů těla a pokračuje k omezení v každodenních činnostech. Nemocní mívají problémy s komunikací, artikulací, psaním. V souvislosti s tím může pacient upadat do depresí a uzavírat se do sebe. Je to nevyléčitelná nemoc, ale vhodnou léčbou lze její průběh zmírnit. Vedle klasické léčby, která spočívá v podávání řady léků, je důležitou součástí také fyzioterapie. Při léčbě může pomoct i canisterapie a muzikoterapie, které zlepšují celkovou motoriku nemocného. V případech, kdy jsou bez výsledku vyčerpány veškeré neinvazivní možnosti léčby u pacientů se závažným a rychlým vývojem této nemoci, lze uvažovat nad hlubokou stimulací mozku.

Nejvíce klientů VZP postižených touto chorobou, jak ukazuje následující tabulka, bylo v loňském roce v Praze a Jihomoravském kraji. Nejméně v kraji Karlovarském a Libereckém. Nejnákladnější péče o tyto pacienty byla v Praze a ve Středočeském kraji.

Klienti VZP s Parkinsonovou chorobou a náklady na jejich léčbu v krajích v roce 2020*

Kraj Celkem Ženy Muži Náklady v tis. Kč
Hlavní město Praha 2 053 970 1 083 61 021
Středočeský kraj 1 725 823 902 51 170
Jihočeský kraj 901 430 471 26 479
Plzeňský kraj 846 422 424 23 459
Karlovarský kraj 430 205 225 10 255
Ústecký kraj 972 440 532 24 005
Liberecký kraj 713 308 405 22 805
Královéhradecký kraj 836 426 410 27 942
Pardubický kraj 1 066 502 564 36 730
Vysočina 1 166 605 561 26 009
Jihomoravský kraj 1 860 915 945 49 142
Olomoucký kraj 912 462 450 19 620
Moravskoslezský kraj 1 050 547 503 22 890
Zlínský kraj 1 289 602 687 27 718
Celkem 15 819 7 657 8 162 429 245

*Od r. 2019 použita jiná metodika výpočtu oproti minulým letům, v r. 2020 sledována i lázeňská léčba


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku