PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Nejvyšší částku si u pojištění domácnosti sjednávají čtyřicátníci ze Středních Čech, a to 499 tisíc korun

portrayal-89193_640


Bezpečí domova, obzvláště v současné době, je pro nás naprosto zásadní. To také potvrzují aktuální údaje o 1206 návštěvnících sesterských portálů Top-pojištění.cz a Ušetřeno.cz. Z nich vyplývá, že stále více Čechů chce mít svůj domov pojištěný, a to včetně mladé generace 20+, která tvoří celou čtvrtinu zájemců o pojištění domácnosti. Nejčastěji si jej sjednávají Pražané, nejvyšší pojistné částky ale volí Středočeši, a to 499 000 Kč. Ženy coby pojistníci tvoří 45 %.

„Pojištění domácnosti se obvykle s nadsázkou vysvětluje jako pojištění všeho, co by při otočení bytu či domu naruby spadlo na zem. Pomáhá v situacích, které nemůžeme ovlivnit a u nichž je ohrožena základní lidská potřeba mít kde bydlet. Obvykle jde o nějakou živelní pohromu, jako je povodeň, záplava, krupobití, vichřice, úder blesku, zemětřesení nebo požár. Může se však jednat i o krádeže, vloupání nebo vandalismus,“ popisuje Lukáš Král, specialista na pojištění ze srovnávacího portálu Top-Pojištění.cz, a dodává: „Podle našich údajů si lidé toto pojištění sjednávají především z obavy před požárem, záplavou nebo povodní.“

Pojištění domácnosti řeší čtvrtina mladých do 29 let, senioři volí spíše pojištění občanské odpovědnosti

Podle rozboru dat portálů Top-Pojištění.cz a Ušetřeno.cz mají největší zájem o pojištění domácnosti třicátníci, kteří tvoří třetinu všech pojistníků. Ve čtvrtině případů pak jde překvapivě o mladé pojistníky do 29 let. „Mladá generace se dnes stále více zajímá o pojištění majetku. Zároveň si přeje všechno řešit přes internet, případně telefonicky. Očekáváme tedy, že podíl této věkové skupiny mezi zájemci o pojištění domácnosti, které lze snadno sjednat online, bude dál narůstat,“ uvádí Lukáš Král. Po čtyřicítce potřeba pojistit si domácnost zvolna klesá. U věkové skupiny do 49 let je to 22 %, pojistníků do 59 let je 11 %. Senioři nad 60 let pojišťují svou domácnost jen v 10 % případů. Častěji si totiž sjednávají pojištění občanské odpovědnosti, které kryje veškeré škody, které dotyčný někomu neúmyslně způsobí svou činností. Pomáhá např. v situaci, kdy kvůli neuzavřenému kohoutku vytopí sousední byt.

Ačkoli si jen desetina Středočechů sjednává pojištění domácnosti, volí celorepublikově nejvyšší pojistnou částku

Z hlediska regionů zde panuje výrazný rozdíl mezi Prahou a zbytkem republiky. Nejčastějšími pojistníky jsou Pražané, a sice v 41 % případů. Daleko za nimi následují obyvatelé Severní Moravy (12 %) a Jihomoravané (10,5 %). Desetinu zájemců pak tvoří lidé ve Středních Čechách. O půl procentního bodu méně pojišťují domácnost obyvatelé Jižních a Západních Čech, nejnižší zájem pak projevují lidé ve Východních Čechách (8 % případů).

Dvě třetiny Čechů volí základní variantu pojištění domácnosti

U pojištění domácnosti se z hlediska pojistitelných rizik nabízí nejrůznější varianty. Nejprve je tedy nutné správně určit, jakých nebezpečí se dotyčný obává, a podle toho nastavit rozsah pojistného krytí. Údaje portálů Top-Pojištění.cz a Ušetřeno.cz naznačují, že 2/3 zákazníků si vybírají základní variantu pojištění. Ta chrání před živelními škodami, ale ne vždy se vztahuje i na škodu vzniklou kvůli rozbitému vodovodnímu zařízení, která je jinak jednou z nejčastějších pojistných událostí. Polovina pojistníků si navíc také sjednává již zmíněné pojištění občanské odpovědnosti.

Nejvyšší pojistná částka je sjednávána v kraji Středočeském, je přitom o 11 % vyšší než v Jižních a Západních Čechách

Pojistná částka musí odpovídat hodnotě pojišťované domácnosti, která zahrnuje např. nábytek, spotřebiče, elektroniku, sportovní potřeby, ale třeba i ložní prádlo nebo oblečení. „Neméně častou položkou bývají také cennosti a předměty mimořádné hodnoty, jako je např. sbírka rumů za stovky tisíc korun,“ doplňuje Daniel Gorol, finanční specialista portálu Ušetřeno.cz.

Průměrná pojistná částka u pojištění domácnosti je v Česku 477 000 korun. Pražané, třebaže si pojišťují domácnost nejčastěji, si pojištění sjednávají v průměru na 481 000 Kč. To je méně než u obyvatel Středních Čech, kteří volí nejvyšší pojistnou částku, a to 499 000 korun. Na hodnotu jen o dvě tisícovky nižší, ale také více než v Praze, si domácnost pojišťují Jihomoravané. Nejnižší částku si v pojistné smlouvě sjednávají obyvatelé Jižních a Západních Čech, a sice 447 000 korun. To je o téměř 11 % méně, než sjednávají jejich sousedé ze Středočeského kraje.

Z pohledu věku si nejvyšší pojistné částky sjednávají čtyřicátníci (559 000 Kč), za nimi následuje generace do 59 let (518 000 Kč) a třicátníci (485 000 Kč). Nejnižší částku u pojištění domácnosti volí mladí do 29 let (406 000 Kč), kteří vzhledem ke svému věku obvykle ještě nedosáhli takového majetku jako starší generace.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku