PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Nezanedbávejte své ledviny, nabádá klienty VZP a poukazuje na důležitost preventivních prohlídek

lekar-doktor-osetreni


Ledviny nebolí, proto je nutné je preventivně kontrolovat. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených nemocí. Začínající nemoc ledvin může pomoct odhalit i prohlídka u praktického lékaře, pokud zde vznikne podezření na onemocnění, je pacient předán do urologické anebo nefrologické péče. Zprávu vydává VZP u příležitosti připomenutí Světového dne ledvin, který připadá na 9. března 2023.

Prevence

V rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře se provádí základní vyšetření moči pomocí testačních papírků každé dva roky. U pacientů starších padesáti let zejména s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi (tedy s chorobami, které mohou nepříznivě ovlivňovat funkci ledvin), případně s nepříznivou rodinnou anamnézou, by mělo být každé čtyři roky provedeno také laboratorní vyšetření funkce ledvin. Takových vyšetření VZP ve věkové kategorii 50+ za rok 2022 uhradila víc než 580 tisíc.

Klienti VZP ve věku 50+ u nichž lékař indikoval laboratorní vyšetření ledvin

Pojištěnci s laboratorním vyšetřením ledvin
Muži Ženy Celkem
2020 216 414 244 041 460 455
2021 255 541 297 773 553 314
2022 268 166 312 541 580 707

Dialýza

Pokud dojde k selhávání činnosti ledvin, je životně důležité jejich funkci nahradit dialýzou. VZP ji v loňském roce hradila téměř 6 000 svých klientů, kteří podstupovat dialýzu buď v dialyzačním středisku (tzv. hemodialýzu, kdy je krev filtrována mimo tělo), nebo dialýzu v domácím prostředí. Průměrné náklady za péči o jednoho klienta na dialýze představují zhruba 613 tisíc Kč, v součtu tak pojišťovna uhradila víc než 3,5 miliardy korun.

Počet pacientů na dialýze z důvodu chronického selhání ledvin

Pojištěnci na dialýze
Počet pacientů Náklady v tis. Kč* Průměrné náklady v tis. Kč
2020 6 071 3 415 956 563
2021 5 935 3 131 747 528
2022 5 883 3 574 199 613

* jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů

Transplantace

První úspěšná transplantace ledviny byla na území tehdejšího Československa provedena 21. 3. 1966 v pražském Ústavu klinické a experimentální chirurgie (dnešní IKEM), dnes jde už o poměrně rutinní zákrok s vysokou úspěšností. K transplantaci ledviny se přistupuje zejména při dlouhodobém ledvinovém selhání, kdy orgán ztrácí svoji filtrační schopnost. Ročně se v České republice provede kolem 500 transplantací. Vloni byla transplantace ledvin provedena u 266 klientů VZP, náklady na tuto péči činily víc než 151 mil. Kč. Pro pacienty má ale přínos nevyčíslitelný – dožívají se výrazně vyššího věku než s dialýzou, jejich život je o poznání kvalitnější, odpadá mj. také nutnost trávit až několikrát týdně čas na dialýze.

Počet transplantací ledvin a náklady

Transplantace ledvin
Počet pacientů Náklady v tis. Kč* Průměrné náklady v tis. Kč
2020 255 179 675 705
2021 255 174 834 686
2022 266 151 236 569

* jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů

Jak pečovat o svoje ledviny?

Samozřejmostí je zdravý životní styl. Doporučuje se sportovat, stravovat se kvalitně a vyváženě, nepřesolovat pokrmy a dodržovat dostatečný pitný režim. Ledvinám nevyhovuje kouření, pití alkoholu a také přemíra užívání volně prodejných analgetik. Důležité je docházet na pravidelné preventivní prohlídky, při nichž se kontroluje tlak, krevní cukry a tuky a moč. Jen tak se může včas odhalit problém, který může mít za následek nesprávnou funkci ledvin.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku