PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Nový zákon o povinném určení: motoristé budou muset mít brzy vyšší minimální limity krytí. UNIQA provede změnu automaticky

test-2021-renault_arkana-e_tech_hybrid- (4)
Blíží se účinnost novely zákona o povinném ručení. Ta navyšuje minimální výši limitů pojistného plnění pro škody na majetku a pro újmu zdraví. Mnozí klienti mají ovšem sjednané smlouvy s dosavadními nižšími limity. UNIQA jim je však příští rok automaticky navýší. Ze strany klientů není třeba podnikat žádné kroky.


Blíží se účinnost novely zákona o povinném ručení. Ta navyšuje minimální výši limitů pojistného plnění pro škody na majetku a pro újmu zdraví. Mnozí klienti mají ovšem sjednané smlouvy s dosavadními nižšími limity. UNIQA jim je však příští rok automaticky navýší. Ze strany klientů není třeba podnikat žádné kroky.

Dosavadní minimální limity plnění u povinného ručení v ČR byly 35 milionů korun pro škody na majetku a 35 milionů korun pro újmu na zdraví. Novela zákona však stanovuje povinné vyšší limity, a sice 50 milionů korun na majetkové škody a 50 milionů korun pro újmu na zdraví. Proto přistupuje UNIQA k automatickému navýšení limitů u těch smluv, kde je to potřeba (většina klientů má už nyní sjednané vyšší limity plnění).

Automatické navýšení nebude mít bezprostřední dopad na cenu povinného ručení; pojistné bude případně upraveno až při výročí smlouvy, kdy bude každý klient UNIQA písemně informován.

Výběr dalších důležitých změn, které se dotknou motoristů a jejich povinného ručení příští rok:

  • Na území ČR nebude už potřeba prokazovat se tzv. zelenou kartou; nahradí ji on-line evidence pojištění vedená Českou kanceláří pojistitelů, do níž bude Policie ČR nahlížet. Přesto doporučujeme i pro cesty po ČR zelenou kartu u sebe mít, popřípadě v elektronické formě v mobilu, pro případ nehody bez účasti Policie ČR. Pozor: pro cesty mimo ČR je stále nutné mít zelenou kartu u sebe (v papírové podobě)! UNIQA ji bude zasílat i nadále jako doposud.
  • S ohledem na výše zmíněnou on-line evidenci pojištění bude při sjednání nového pojištění vozidla nutné za povinné ručení nejprve zaplatit první pojistné, a teprve potom bude pojištění platné. Znamená to, že se bude převážně platit on-line přes platební bránu, která umožní okamžitou platbu.
  • Dále zákon změní osobu odpovědnou za uzavření pojištění. Doposud měl povinnost uzavřít pojistnou smlouvu vlastník vozidla. Nově se stanovuje, že povinnost zabezpečit, aby vozidlo mělo sjednáno povinné ručení, bude mít provozovatel vozidla.
  • Nově bude třeba sjednat povinné ručení i na některá další vozidla s motorovým pohonem a konstrukční rychlostí nad 25 km/h nebo s konstrukční rychlostí nad 14 km/h, mají-li současně hmotnost nad 25 kg. Především jde o elektrokoloběžky, dále segwaye, zahradní traktory, pracovní stroje s pojezdem, sněžné skútry, rolby, golfová vozítka apod. Výjimku budou mít zahradní traktory, pokud neopustí soukromý pozemek, dále všechna elektrokola nebo invalidní vozíky s pohonem.

Opatření podléhají ještě formálnímu legislativnímu schválení; účinnost novely v praxi očekáváme na jaře 2024.