PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Od kdy se stanu státním pojištěncem, pokud chci po dosažení důchodového věku zůstat v zaměstnání a nepodávat žádost o důchod?

stary-muz-duchodce

Foto: pxfuel.comStát je plátcem pojistného na zdravotní pojištění za poživatele důchodu z důchodového pojištění. Státním pojištěncem se tedy nestanete dnem, kdy dosáhnete věku pro odchod do důchodu, ani dnem podání žádosti o důchod. Podstatné je přiznání důchodové dávky. Státním pojištěncem je i ten, kdo naopak nedosáhl důchodového věku, ale je poživatelem předčasného starobního důchodu nebo tzv. předdůchodu.

Na platbu pojistného státem má pojištěnec nárok od doby přiznání důchodu až do doby, kdy je mu případně rozhodnutím důchod odejmut (jde totiž o nejen důchody starobní, ale i invalidní, vdovské/vdovecké a sirotčí). Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považován pojištěnec i v měsících, kdy mu výplata důchodu nenáleží (tj. v měsících, kdy je mu důchod přiznán, ale není vyplácen).

Jestliže budete nadále pokračovat v práci i po dosažení důchodového věku a zatím ani nežádáte o důchodovou dávku, nemáte v souvislosti se zdravotním pojištěním žádné povinnosti ani ve vztahu ke své zdravotní pojišťovně, ani ke svému zaměstnavateli. Na vaší situaci se totiž nic nemění. Budete nadále běžným pojištěncem, za kterého odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel.

Pokud byste si ale v době trvání zaměstnání o důchod požádal, tak musíte zaměstnavatele informovat ve chvíli, kdy vám bude důchod přiznán. To budete muset samozřejmě doložit platným rozhodnutím o přiznání důchodu. Zaměstnavatel pak musí tuto skutečnost, na základě které vzniká povinnost státu platit za vás pojistné, oznámit zdravotní pojišťovně, tj. musí vás přihlásit jako státního pojištěnce. Pojistné na zdravotní pojištění za vás následně bude platit souběžně jak stát, tak zaměstnavatel.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku