PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Onemocnění COVID-19 pojišťovna YOUPLUS plní

lekar-doktor-osetreni


Aktuální situace ohledně koronaviru má v současnosti zásadní vliv nejen na naše zdraví, ale i na naše životy celkově. Všichni procházíme náročnou zkouškou a všichni se v ní snažíme obstát. YOUPLUS je na straně svých klientů a pojistné plnění v souvislosti s onemocněním COVID-19 dle pojistných podmínek poskytuje. YOUPLUS nemá výluku na epidemii, či pandemii.

Při poskytování pojistného plnění z jednotlivých připojištění při onemocnění koronavirem bude pojišťovna postupovat standardně dle pojistných podmínek Rizikového životního pojištění 4U od YOUPLUS a dále dle pojistných podmínek produktů převzatých do správy od pojišťovny Basler. Pojistné podmínky neobsahují výluku či jiné omezení plnění v případě epidemie nebo pandemie. Onemocnění COVID-19 bude posuzováno jako respirační virové onemocnění.

Co to znamená pro jednotlivá připojištění:

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Základní podmínkou pro poskytnutí plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách, což znamená, že v případě propuknutí nemoci a vystavení pracovní neschopnosti pojištěnému bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.

Dojde-li k propuknutí nemoci v průběhu preventivní karantény, pro kterou byl pojištěný v pracovní neschopnosti, karanténu zohledníme v rozsahu doby odpovídající inkubační době onemocnění a bude plněno v souladu s pojistnými podmínkami. Pro úplnost doplňujeme, že ošetřování člena rodiny není pojistnou událostí.

HOSPITALIZACE

Základní podmínkou pro plnění je, aby příčinou byla nemoc nebo úraz, dle definice uvedené v pojistných podmínkách. V případě hospitalizace z důvodu virového onemocnění pojištěného, bude z tohoto připojištění plněno v souladu s pojistnými podmínkami.

SMRT/ INVALIDITA/ CHIRURGICKÝ ZÁKROK

V případě pojištění invalidity, pojištění pro případ smrti nebo pojištění chirurgických zákroků pojistné podmínky nestanovují žádné speciální omezení ani výluky ve vazbě na virová onemocnění.

ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Onemocnění COVID-19 není samo o sobě onemocněním ze seznamu závažných onemocnění v pojištění Závažných onemocnění. Pokud by však jeho následkem nastala některá z pojištěných diagnóz, bude plněno bez speciálních omezení nebo výluk.

Alza.cz nabízí rychlotest Covid-19


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku