PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

OSVČ a péče o dítě. Na co máte aktuálně nárok?

dítě brýle

Foto: LichDinh / pixabay.comPodnikám jako kadeřnice a v roce 2020 jsem měla kvůli covidovým opatřením velmi nízké příjmy. Dozvěděla jsem se, že je možno v platbách pojistného zohlednit to, že mám pětiletou dceru. Bude za mě tedy platit pojistné na zdravotní pojištění stát?

ODPOVĚĎ:

Pokud jste zaregistrovaná jako OSVČ, tak nemůžete uplatnit nárok na platbu pojistného státem z důvodu péče o dítě. Stát je plátcem pojistného za osobu celodenně osobně a řádně pečující o jedno dítě do sedmi let nebo nejméně o dvě děti do 15 let v případě, že tato osoba nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nebo ze zaměstnání. Osoba samostatně výdělečně činná, byť celodenně pečuje o dítě, tedy nesplňuje základní podmínku pro to, aby za ni pojistné na zdravotní pojištění hradil stát.

Jestliže ale máte pětiletou dceru v celodenní a osobní péči, neplatí pro vás zákonem stanovený minimální vyměřovací základ a můžete hradit pojistné ze skutečně dosažených příjmů. To má samozřejmě smysl, jen pokud vaše reálné příjmy po odpočtu výdajů jsou nižší než minimální vyměřovací základ.

Podmínkou uznání péče o dítě do sedmi let nebo o dvě děti do 15 let je, že se jedná o celodenní osobní a řádnou péči, a to vždy po celý kalendářní měsíc. Tato podmínka se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích či mateřské škole (popřípadě v obdobném zařízení) na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně. Jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, smí se jednat jen o dobu návštěvy školy; dítě nesmí být umístěno např. v družině a už vůbec ne v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

Skutečnost, že celodenně osobně a řádně pečujete o dítě, musíte zdravotní pojišťovně oznámit, např. na čestném prohlášení. Bez takového oznámení důvodu nemůžete začít platit jinou částku, než odpovídá podanému přehledu OSVČ, resp. alespoň výši minima, což je od 1. 1. 2021 částka 2 393 Kč.

Připomínáme, že dopady snížení příjmů v důsledku protiepidemických opatření v roce 2020 zohlednila novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která na šest měsíců roku 2020 (od března do září) všem OSVČ odpustila platbu pojistného až do výše minima, což bylo 2 352 korun. Výpočty v přehledu OSVČ za rok 2020 jsou vzhledem k tomu trochu složitější, takže doporučujeme využít interaktivní formulář na www.vzp.cz/prehled‐osvc, který vás při vyplňování povede a příslušné částky za vás spočítá. Ještě jednodušší je podat přehled OSVČ za rok 2020 přímo v aplikaci Moje VZP, která navíc sama doplní všechny známé údaje o daném plátci, což výrazně usnadní výpočet případného doplatku pojistného i nových záloh.

Pokud vám vycházejí pro rok 2021 nové zálohy nižší než minimum, bude pro vás výhodné podat výše zmíněné čestné prohlášení. Na přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pak při výpočtu nových záloh zaškrtnete v bodě 6 variantu b (tedy zálohu podle výpočtu). V dalším roce v podaném přehledu uvedete, že jste byla po celý rok (nebo v určitých celých kalendářních měsících) osobou, které nebyl stanoven minimální vyměřovací základ z důvodu celodenní osobní a řádné péče o dítě.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku