PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

OZP podmiňuje přístup k benefitům prevencí

OZP-logo
OZP jde příkladem už řadu let. Jako první zdravotní pojišťovna v České republice začala už v roce 2019 podmiňovat přístup k některým benefitům hrazeným z Fondu prevence splněním určitých podmínek ze strany pojištěnců. Jde zejména o absolvování preventivních prohlídek u praktického/dětského lékaře, gynekologa nebo stomatologa. Současně OZP své pojištěnce za aktivní přístup k prevenci a péči o zdraví odměňuje.


OZP jde příkladem už řadu let. Jako první zdravotní pojišťovna v České republice začala už v roce 2019 podmiňovat přístup k některým benefitům hrazeným z Fondu prevence splněním určitých podmínek ze strany pojištěnců. Jde zejména o absolvování preventivních prohlídek u praktického/dětského lékaře, gynekologa nebo stomatologa. Současně OZP své pojištěnce za aktivní přístup k prevenci a péči o zdraví odměňuje.

Napjatě očekáváme avizované zítřejší (v pátek 12. 4. 2024) zveřejnění kompletního návrhu legislativních změn upravujících systém veřejného zdravotního pojištění. Jednou z hlavních změn
má být podpora prevence prostřednictvím bonusů poskytovaných z fondu prevence zdravotních pojišťoven.

„S principy, které se nově snaží zavést Ministerstvo zdravotnictví, máme bohaté zkušenosti. Víme, co funguje, jak na to reagují pojištěnci a čemu je dobré se vyhnout,“ říká generální ředitel OZP Radovan Kouřil, a dodává: „Zpočátku jsme se obávali, jak pojištěnci naše rozhodnutí přijmou, ale byli jsme příjemně překvapeni. Negativních ohlasů bylo minimum a většina pojištěnců přijala tento přístup s pochopením.“

V současnosti se tak podmínka absolvování preventivní prohlídky u stomatologa týká příspěvku na dentální hygienu a u praktického lékaře na příspěvky na vitamíny a na očkování proti chřipce i ostatních očkování. Za absolvování předepsaných prohlídek u praktického/dětského lékaře, nebo gynekologa, za zdravý životní styl a další aktivity odměňuje OZP své pojištěnce tzv. kredity. Kredity sbírají pojištěnci prostřednictvím klientské aplikace VITAKARTA a v průběhu kalendářního roku je mohou vyměnit za finanční příspěvek na některý z více než 40 benefitů.

„Systémové změny směřující k většímu zapojení pojištěnců do preventivních aktivit a aktivní péče o své zdraví určitě podpoříme. V současné době ale máme výhrady k řadě parametrů návrhu Ministerstva zdravotnictví, jako je např. navýšení možného přídělu do fondu prevence, které by vedlo ke snížení disponibilních zdrojů na úhrady běžné zdravotní péče. Nelíbí se nám ani nově navrhovaná možnost Ministerstva zdravotnictví zasahovat do struktury preventivních programů, skryté rozšiřování už dnes širokého rozsahu péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, rušení rezervních fondů a další navýšení výdajů zdravotních pojišťoven zahrnutých do nově navrhovaného fondu obecně prospěšných činností,“ říká Radovan Kouřil.

OZP si váží přístupu těch pojištěnců, kteří nový systém příspěvků na prevenci pochopili, přijali a využívají ho. „Budeme ho nadále rozvíjet tak, aby byl pro aktivní a zodpovědné pojištěnce ještě atraktivnější a umožňoval jim získat větší výhody,“ komentuje nejbližší plány generální ředitel zdravotní pojišťovny OZP.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku