PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pacientská rada VZP slaví šest let existence. Řešila téměř 160 podnětů od pacientských organizací

vzp-logo


Už šest let mohou nemocní díky Pacientské radě VZP řešit své problémy prostřednictvím pacientských organizací přímo se zdravotní pojišťovnou. Ta může posléze konkrétně cílit revize anebo získat relevantní podněty na zlepšení současné legislativy přímo od zdroje. VZP je v tomto ohledu jediná zdravotní pojišťovna v Česku, která vytvořila oficiální fórum pro spolupráci s pacientskými organizacemi.

Pacientská rada VZP se schází minimálně dvakrát do roka a její složení není pevně dané. Pacientská rada spadá pod náměstka ředitele VZP Davida Šmehlíka a koordinátorem pro pacientské organizace je Koalice pro zdraví. Pacientské organizace zašlou podněty od svých členů do Koalice pro zdraví, která vyjedná s pojišťovnou vhodný termín jednání a zašle podněty, aby se zástupci pojišťovny mohli předem připravit. Umožňuje to demokratický přístup vůči zástupcům pacientských organizací při jednání se zástupci VZP.

Stručně lze říct, že ve většině případů VZP zástupcům pacientských organizací vysvětluje systém českého veřejného zdravotního pojištění, role pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví a SÚKL. Pojišťovna také vysvětluje postupy úhrad, informace ohledně odborností oprávněných předepisovat konkrétní léčbu, údajný nedostatek financí pro jednotlivá centra nebo na jednotlivé druhy léčby pro zdravotnická zařízení. V neposlední řadě bývají závěrem těchto setkání vyvolána jednání s odbornými společnostmi ohledně indikace a následné úhrady konkrétních léčiv.

Smyslem rady je vždy najít řešení pro přednesený problém ze strany pacientů. „Jsem rád, že Pacientská rada VZP stále funguje a my dostáváme řadu užitečných podnětů přímo od lidí, kteří by se k diskusi s námi vůbec nedostali,“ říká ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek a dodává: „Od vzniku Pacientské rady VZP v roce 2014 se projednalo 156 podnětů od pacientů.“ „Je to obohacující pro obě strany. Díky Radě víme, co pacienty trápí, a můžeme na to zareagovat,“ dodává náměstek Šmehlík.

Pokud je to možné, tak pojišťovna vyřeší problém sama, jako třeba v případě zajištění inovativní léčby pro pacientky s karcinomem prsu, u Parkinsonovy choroby a navýšení úhrady léčby přípravkem Duodopa nebo u pacientů s dědičnými metabolickými poruchami či u rozšíření odborností oprávněných předepisovat vybrané respirační pomůcky.

Pokud řešení nezávisí jen na pojišťovně, doporučí pacientským organizacím spolupráci s konkrétními odbornými společnostmi, SÚKL, nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud se projednávané téma týká probíhajících jednání o zařazení léčiv a prostředků do úhrad na SÚKL, vysvětlí svůj postoj a zdůvodní jej.

Za svou dobu fungování se nejčastěji řešila témata:

  • schvalování léčiv na základě §16,
  • předepisování nejrůznějších zdravotnických prostředků,
  • nároky pacientů,
  • stav konkrétních žádostí o zařazení určitých léčiv nebo zdravotnických prostředků do úhrad,
  • legislativní změny,
  • problémy konkrétních pacientů (vždy s jejich svolením).

„Je důležité, že Pacientská rada VZP je postavená na demokratickém přístupu. Žádná organizace není důležitější než ty ostatní, bez ohledu na počet členů nebo diagnózu. Koalice pro zdraví sbírala podněty od pacientských organizací i během korona krize, takže máme řadu podnětů i k dnešnímu zasedání,“ poznamenala předsedkyně Koalice pro zdraví Jana Petrenko, která dodala prvotní impuls ke vzniku Pacientské rady a spolupráci s VZP si velmi pochvaluje.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku