PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pálení čarodějnic má svá rizika. Jste proti nim dobře pojištěni?

paleni_carodejnic-maxima_pojistovna

Foto: Maxima pojišťovnaPálení čarodějnic představuje pro Čechy velmi oblíbený jarní svátek, ovšem méně oblíbený je u pojišťoven, pro které datum 30. dubna znamená zvýšený počet pojistných událostí. Jejich archivy skrývají nejednu příhodu, při které došlo k úrazům, ale i kuriózním škodám na majetku. Zeptali jsme se vedoucího oddělení likvidací Maxima pojišťovny Jana Březiny, jaké případy v minulých letech řešili.

Mezi nejčastější události se řadí bohužel újmy na zdraví

  • Popáleniny – Při přímém styku s ohněm, hořícími materiály nebo ohňostroji může dojít k vážným popáleninám.
  • Úrazy očí – Pálení ohňů, nebo ohňostrojů může způsobit poškození očí. Přímý kontakt s jiskrami nebo kouřem může vést k podráždění nebo dokonce k trvalému poškození zraku.
  • Úrazy způsobené pádem – Během pálení čarodějnic může dojít ke shromáždění velkého množství lidí. Při pohybu v blízkosti ohně nebo při běhu na nezpevněném povrchu může dojít k úrazům způsobeným pádem.
  • Úrazy způsobené explozí – Pokud jsou použity nevhodné materiály nebo jsou ohně neopatrně manipulovány, může dojít k explozi.

Chraňte i svůj majetek

Může také dojít ke kurioznějším případům – likvidátor Maxima pojišťovny musel řešit také případ, kdy žár z ohně, který byl zapálený nepatřičně blízko budov, poničil plastová okna. Výjimkou není ani zapálená střecha od petardy vhozené do ohně.

Přes veškerá varování a upozornění se stále podobné škodní události v den pálení čarodějnic opakují.


Potřebujete pojištění nemovitosti a domácnosti? Spočítejte si ho!
Kalkulačka: pojištění majetku

„Je to vlastně velmi podobné jako na Silvestra, všichni vědí, co nemají dělat, a přesto to dělají. Škody na majetku lze vždy napravit, když ho máte dobře pojištěný, škody na zdraví podstatně hůř. I přes veškerá pojištění je třeba si uvědomit, že každá pojistná událost s sebou nese i další nemajetkovou újmu, kterou nám nenahradí ani nejlepší pojistka. Pod tím si lze představit např. čas a energii vynaložené na řešení vzniklé situace např. shánění řemeslníků, čekání u lékařů, komunikace s úřady či PČR, HZS atp. nebo i komunikaci s poškozenými, kterým jsme svým nerozvážným jednáním způsobili škodu,“ říká šéf likvidace Maxima pojišťovny Březina.

Vždy se snažte mít adekvátní pojištění pro své zdraví a majetek, aby v případě neštěstí byla minimalizována finanční zátěž pro vás a vaši rodinu.

Maxima pojišťovna nabízí Úrazové pojištění jako součást Rizikového životního pojištění. Toto pojištění poskytuje různé typy krytí, včetně trvalé invalidity, úmrtí, hospitalizace, léčebných nákladů a dočasné pracovní neschopnosti.

MaxDomov je produkt, který nabízí komplexní pojištění domácnosti. Toto pojištění kryje nejen majetek v domě nebo bytě, ale také majetek, který se nachází mimo něj, například v garáži nebo na zahradě. MaxDomov také nabízí krytí odpovědnosti za škodu, kterou majitel domu nebo bytu způsobí třetí osobě. Celkově se jedná o velmi ucelený produkt, který nabízí široké pokrytí rizik spojených s majetkem občanů.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku