PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pillow pojišťovna: 7 jarních vylepšení pojištění úrazu a nemoci

cykloasistence-jizdni_kolo


Vítězné pojištění v soutěži Pojišťovací inovátor od Pillow pojišťovny oslaví v tomto měsíci dva roky své existence. A stejně jako před rokem, i letos přichází s mnoha vylepšeními pro poradce i klienty.

Cílový segment: 30 % zájemců o pojištění

V srpnu minulého roku bylo pojištění upraveno na základě stanoviska ČNB. Pojištění tak nabízí kompletní rozsah pojištěných událostí s výjimkou smrti následkem nemoci. Toto pojistné riziko nepožaduje přibližně 30 % zájemců o pojištění. Jedná se o klienty bez závazků (v podobě rodiny či úvěru), klienty s již existující smlouvou zahrnující pojištění smrti a také o pojištění segmentu dětí a nezletilých.

Někdy je těmto klientům ze strany poradců nabízeno životní pojištění s minimální pojistnou částkou pro případ smrti. Taková nabídka ale neodpovídá přesně jejich potřebám, a právě pro ně je ideálním produktem pojištění úrazu a nemoci bez povinné a nadbytečné životní složky. Mezi hlavní představitele tohoto druhu produktu patří Pillow pojištění, které od března přichází s novými výhodami.

1. Rozšíření pojištěných diagnóz a následků závažných nemoci

Přestože většina závažných onemocnění je způsobena trojicí diagnóz (rakovina, infarkt a mrtvice), poradci i klienti očekávají od špičkových produktů výrazně širší rozsah pojištěných událostí. Úprava podmínek vychází vstříc i požadavkům na jednodušší orientaci v podmínkách. Nově tak zájemce o pojištění snadno zjistí, za jakých podmínek je pojištěna např. encefalitida, meningitida nebo Parkinsonova či Alzheimerova nemoc.

2. Zlomeniny a popáleniny se standardizovanou tabulkou

Na základě analýzy více než 2 tisíc dat (oceňovací tabulky 5 nejprodávanějších konkurenčních produktů a u každé přes 400 položek) stanovila Pillow pojišťovna tržní průměr plnění za jednotlivé diagnózy. Následně tyto hodnoty použila v aktualizované oceňovací tabulce. Výsledkem tak je první oceňovací tabulka s přehlednými procenty, a přitom zcela srovnatelná s hodnotami vyjádřenými v dnes již zastaralých dnech.


Kalkulačka: Úrazové pojištění


3. Pracovní neschopnost s tolerancí

Na základě požadavků poradců byla přidána 20 % tolerance pro vztah mezi příjmem a maximální denní dávkou v průběhu trvání pojištění. Nové podmínky také detailněji popisují pravidla pro DPČ, DPP a částečné úvazky.

4. Smrt a invalidita bez výluky na nepojištěné sporty

Standardní výluka na úraz v důsledku nepojištěného sportu byla nově odstraněna u polštářů Smrt úrazem a Invalidita. V případě invalidity se jedná o všechny 3 stupně.

5. Navýšené maximální pojistné částky

Zohlednění inflace vedlo k navýšení maximálních pojistných částek, pro které je postačující vyplnění zdravotního dotazníku bez nutnosti výpisu ze zdravotní dokumentace pojištěného. Nová hodnota pro smrt úrazem a invaliditu (2. a 3. stupeň) úrazem či nemocí je 6 miliónů. U invalidity 1. stupně dochází k navýšení na 3 milióny.

6. Oceňovací tabulky s garancí

V souvislosti s navýšením procent pojistného plnění jsou oceňovací tabulky nově platné po celou dobu trvání pojištění bez možnosti jejich jednostranné změny ze strany pojistitele. Garance se týká obou oceňovacích tabulek, pro polštář Trvalé následky úrazu i Zlomeniny a popáleniny.

7. Další vylepšení

Pracovní neschopnost a Ošetřování nově nabízí plnění až 90 dnů při psychické nemoci následkem úmrtí osoby blízké. U pracovní neschopnosti byla zkrácena povinná doba hospitalizace pro škody následkem těhotenství na 3 půlnoci a například u nezletilých je za amatérskou považována i výkonnostní úroveň.

Všechna uvedená vylepšení jsou platná od 1. března.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku