PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Po Novém roce na italské sjezdovky jen s pojištěním odpovědnosti

freerider-lyze-snih-lyzovani


Koncem listopadu bylo v Itálii schváleno nové nařízení, jež nabude účinnosti od 1. ledna 2022. Od tohoto okamžiku bude muset mít každý lyžař či snowboardista pohybující se na italských sjezdových tratích uzavřené pojištění odpovědnosti pro případ škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené jiným osobám. Povinnost se dá snadno splnit sjednáním komplexního cestovního pojištění.

Nová norma předepisuje ale více: kromě pojištění odpovědnosti (aniž by zatím byl definován nezbytný limit plnění) nesmí být sportovci na italských svazích pod vlivem alkoholu a mladí do 18 let musí nosit lyžařskou přilbu. Nová nařízení budou v lyžařských střediscích kontrolována. Pokud budou zjištěna pochybení, lyžař či snowboardista přijde na místě o skipas. A kromě toho bude povinen zaplatit pokutu ve výši 100-150 EUR.

Komplexní cestovní pojištění kryje i způsobené škody

Nejjednodušší cestou, jak splnit požadavek odpovědnostního krytí, je sjednání komplexního cestovního pojištění. V jeho rámci je zahrnuta i pojistná ochrana pro neúmyslné škody nebo újmy na zdraví ve volitelné výši od jednoho do 15 milionů korun. „Konkrétně pro Itálii doporučujeme turistům hladinu krytí alespoň 3-5 milionů korun, protože poškození tam žádají zpravidla jedno z nejvyšších odškodnění na našem kontinentu a jsou v případném vymáhání velmi úspěšní,“ upozorňuje Eva Trajboldová, manažerka pojištění osob UNIQA.

Počínaje 15. 12. 2021 bude klientům UNIQA v případě sjednání komplexního cestovního pojištění vydáván certifikát stvrzující pojistné krytí odpovědnosti, a to anglicky. Ten lze při kontrole v Itálii předložit. V případě on-line sjednání bude toto potvrzení součástí smluvní dokumentace, jež je zasílána zákazníkovi na e-mail. Uzavře-li klient pojištění u pojišťovacího poradce nebo na obchodní pobočce, obdrží tam potvrzení rovněž.

Klienti s ročními smlouvami komplexního cestovního pojištění, u nichž je automatické prodlužování, si mohou o certifikát požádat e-mailem na cestovni@uniqa.cz. V žádosti je třeba uvést číslo pojistné smlouvy.

U rodinných smluv vydá UNIQA potvrzení pro všechny pojištěné osoby.

UNIQA upozorňuje, že pro tento účel není vhodné pojištění odpovědnosti z pojištění domácnosti. U části velmi starých smluv se mohou vyskytnout nízké nedostačující částky. Kromě toho kompletní výčet pojištěných osob krytých ve smlouvě (např. manželé, partneři, rodiče, prarodiče, nezletilé děti žijící ve společné domácnosti apod.) je definovaný pouze ve Všeobecných pojistných podmínkách a není ho možné ze strany pojišťovny ověřit, stejně jako není přípustný dodatečný sběr osobní údajů těchto jen nepřímo identifikovaných osob. Má-li však někdo sjednané pojištění občanské odpovědnosti zvláštní smlouvou samostatně, lze pro něj jako pojistníka certifikát vystavit. Žádat o něj může na call centru UNIQA (telefon 488 125 125).

U cestovního pojištění na platebních kartách: UNIQA doporučuje ověřit si rozsah a výši krytí u poskytovatele platební karty. O certifikát si pak klienti mohou požádat e-mailem na cestovni@uniqa.cz. K identifikaci je třeba uvést celé jméno a rodné číslo držitele karty.

Klienti, kteří mají cestovní pojištění sjednáno přes cestovní kanceláře, se mohou v případě potřeby se svou žádostí o certifikát obrátit také e-mailem na cestovni@uniqa.cz. K identifikaci bude nutné uvést číslo pojistné smlouvy a rodné číslo, případně datum narození zákazníka.

Sjednané pojištění odpovědnosti, ať už bylo sjednáno jakkoli, lze samozřejmě využít i jindy než na lyžařských svazích: hodí se i v hotelu nebo v obchodě. Pokud turista na tuto novou povinnost zapomene, může si pojištění odpovědnosti pořídit i při nákupu skipasu v pokladně lyžařského střediska na dobu pobytu.

Pro běžecké lyžování a další zimní sporty není pojištění odpovědnosti v Itálii vyžadováno.

Když nastane pojistná událost

  • Dojde-li ke škodě nebo újmě na zdraví jiné osoby za účasti klienta s pojištěním odpovědnosti UNIQA, vždy kontaktujte místní policii a zajistěte si kontakty na svědky události.
  • Pořiďte případně fotodokumentaci, nakreslete si plánek místa nehody.
  • Nikdy nepodepisujte žádnou dokumentaci události, pokud textu nerozumíte.
  • Na pomoc se doporučuje zavolat asistenční službu k cestovnímu pojištění, dostupnou 24 hodin denně telefonicky. Odborně erudovaní a jazykově vybavení pracovníci asistence k cestovnímu pojištění mohou převzít komunikaci a vyřizování za Vás.
  • Uschovejte všechny doklady.
  • Po návratu bez odkladu pojistnou událost nahlaste a poskytněte pojišťovně dokumentaci a součinnost.

„Klienti jsou podle pojistných podmínek povinni škodám předcházet. Pojištění odpovědnosti se tak nevztahuje na úmyslně způsobené škody, škody pod vlivem alkoholu a návykových látek a v situacích, kdy klient porušil zákonné normy nebo nařízení platná v navštívené zemi či konkrétním středisku,“ vypočítává nejdůležitější výluky z pojistné ochrany Eva Trajboldová.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku