PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Počet škod klientů UNIQA pojišťovny vzrostl meziročně o 9 procent

UNIQA Logo


Za loňský rok poprvé vykazuje UNIQA pojišťovna škody celkově i s bývalými dvěma pojišťovnami AXA, s nimiž loni v létě dokončila fúzi. Vzhledem k tomu, že rovněž loni v létě byla slovenská UNIQA poisťovňa, a.s. přeměněna na pobočku české UNIQA pojišťovny, zohledňuje následující přehled i škody slovenských klientů. Škody byly adekvátně dopočteny i za rok 2020, aby bylo možné meziroční porovnání.

V loňském roce nahlásili klienti UNIQA pojišťovny v ČR a SR celkem 253 946 škod všeho druhu, což meziročně znamenalo zvýšení o 9 %. Podíl 26 % připadá na Slovensko, ostatní případy se odehrály v Česku. Každý den tak v průměru přibylo k vyřízení 696 pojistných událostí. Za stejné sledované období přitom vzrostl vzrostl počet pojistných smluv o více než 3 % (ČR meziročně + 3,6 %, SR + 2,7 %); škody tedy rostly rychleji. Růst počtu škod byl zapřičiněn větším rozvolněním života společnosti a zvýšením mobility oproti prvnímu koronavirovému roku 2020. To se odrazilo například v podstatně vyšší četnosti škod v havarijním pojištění a částečně i v cestovním pojištění.

Vývoj pojistných událostí po odvětvích

Nejvyšší růst počtu pojistných událostí vykázalo loni cestovní pojištění v Česku (+45 %; na Slovensku loni naopak propad o 10 %) a pojištění osob v Česku i na Slovensku (úrazové, životní pojištění spolu s připojištěními; ČR + 18 %, SR + 9 %). Obojí je spojeno s vyšší aktivitou populace. Současně byly do škod cestovního pojištění zahrnuty i případy insolvencí několika cestovních kanceláří, kdy UNIQA vyplácela (a ještě i bude) náhrady neuspokojeným klientům.V úrazovém pojištění je to zčásti návrat k předpandemickým hodnotám. Jak v úrazovém, tak i cestovním pojištění je však ještě vidět slabší zimní a jarní období 2021, která bývají podstatnou škodovou sezónou z lyžařských sportů.

Cestovní pojištění mělo loni ne zcela typickou sezónnost, která se řídila nikoli termínovým přáním klientů, ale hlavně platnými restriktivními opatřeními kvůli pandemii. Je to patrné z asistenčních zásahů při problémech turistů v cizině: například v Česku bylo nejvíce intervencí loni zapotřebí v srpnu, červenci a v září, což kopírovalo uvolněnou letní sezónu. Nicméně extrémně výrazný byl loni i prosinec, jenž překonal i poslední „přecovidový“ prosinec z roku 2019. Naopak zcela chyběly výkyvy od února do března a okolo Velikonoc.

Počet škod výrazně stoupl i v havarijním pojištění v Česku i na Slovensku (+ 9 %; podstatěji v ČR), což má s ohledem na silné postavení UNIQA v tomto oboru zásadní vliv, a to i vzhledem ke kontinuálnímu zdražování autoopravárenských služeb v posledních letech. Stále více ubývá krádeží celých aut, zatímco pokračuje trend navyšování střetů se zvěří. V povinném ručení přibylo loni škod UNIQA celkově o 1 %. Zatímco na Slovensku jich bylo v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 o několik procent méně, v Česku přibyla 4 %. Celkově byla odvětví povinného ručení a havarijního pojištění zastoupena na veškerých loňských škodách z poloviny, což odpovídá silné pozici UNIQA v těchto dvou segmentech.

Nejvážnější škody v povinném ručení

Provoz na silnicích se loni prakticky vrátil na předpandemickou intenzitu. Velký podíl populace volil kvůli obavám z nákazy individuální dopravu autem, zatímco dříve cestovali hromadnými prostředky. Loni registrovala UNIQA z povinného ručení při dopravních nehodách 15 obětí, předloni při 16 smrtelných nehodách zemřelo 17 osob. UNIQA tak v posledních dvou letech vyplácí výrazně více na odškodnění pozůstalým po těchto neštěstích (v roce 2019 byl počet obětí nehod z povinného ručení klientů UNIQA 4 osoby). Většina loňských smrtelných nehod ještě není uzavřena, protože se posuzují individuální nároky blízkých a další mohou ještě přibýt. Loni jsme uzavírali nehodu z ledna 2021: náš klient v severovýchodních Čechách nerespektoval stopku při vjezdu na hlavní silnici, kde se v plné rychlosti střetl s autem projíždějícím po hlavní komunikaci. To odhodil mimo vozovku. Řidič nabouraného auta utrpěl těžká zranění, jimž na místě podlehl. Vzhledem k jeho věku 35 let vznikla řada nároků blízkých a závislých osob. Celkově bylo vyplacena částka pojistného plnění blížící se 4 milionům korun.

Majetkovým škodám loni dominovaly živly

Počet majetkových škod (se započtením odpovědnostních škod) zůstal přibližně stejný jako o rok dříve. Kmen pojistných smluv v retailovém pojištění rodinných domů a pojištění domácností byl nejdynamičtějším segmentem několikátý rok po sobě a rostl meziročně bezmála 20% tempem. Zde škod lineárně přibylo. Relativní úbytek škod zaznamenala UNIQA u krádeží vloupáním, což lze připsat „novému normálu”, kdy lidé se více zdržují doma, pracují v režimu home office a méně cestují. Domy a domácnosti jsou tak více pod dohledem. Úbytek byl zaznamenán iu jiných druhů majetkového pojištění.

Nejzávažnější pojistné události 2021 z majetkového pojištění (a rovněž z havarijního pojištění) UNIQA plynuly loni ze živlů. Na ty bylo bohaté především období léta, kdy jsme registrovali řadu ničivých vichřic, bouří, přívalových dešťů a krupobití (celkem na 4 000 škod). Nejvážnější jednotlivou událostí bylo tornádo na Jižní Moravě koncem června 2021, které během několika desítek minut doslova zpustošilo pás měřící jen asi 20 kilometrů mezi Břeclaví a Hodonínem. V postižených obcích měla UNIQA 80 % svých klientů postižených. Celkově nahlásili naši zákazníci cca 1 000 majetkových škod (plus asi 1350 škod z havarijního pojištění) v úhrnné hodnotě 368 milionů korun (z toho 70 milionů korun z havarijního pojištění).

Nejnákladnější škody roku 2021 byly způsobeny větrem a požárem ve firemním pojištění. První z nich spadá mezi tornádové škody z června 2021, kdy firma se sídlem v Hodoníně přišla vlivem extrémní vichřice o svou základnu: vítr způsobil celkovou destrukci objektů a provozní haly. Vyřízení škody tak zahrnovalo nemovitosti, zásoby, provozní zařízení a přerušení provozu firmy. Zatímní odhad celkové škody se blíží 50 milionům korun. Druhá škoda byla zapříčiněna požárem v laboratořích u Prahy v lednu 2021. Oheň zničil zařízení a vybavení; vysokou teplotou, sazemi a kouřem byly zasaženy i okolní místnosti s vybavením a vzduchotechnika. UNIQA vyřizuje škodu na nemovitosti a provozně technickém zařízení. Škoda může vyšplhat na desítky milionů korun; šetření následků a vyřizování škody zde však stále probíhá.

V oblasti životního pojištění a úrazového pojištění řešila UNIQA loni na 74 400 nových případů, což oproti roku 2021 znamenalo nárůst 15 %. Zatímco u dospělé populace byl meziroční vývoj prakticky stabilní, strmě rostla úrazové čísla za děti a mládež. Zde se asi projevil návrat do škol a k zájmovým činnostem, a současně i pokles kondice po uplynulém období s restriktivními opatřeními. Ta se týkala velmi citelně i pohybových aktivit. UNIQA registruje velké zvýšení i pojistných událostí spojených s chirurgickými zákroky. Bohužel byl zaznamenán i nárůst pojistných událostí s následkem invalidity. V připojištění velmi vážných onemocnění stoupl počet případů nádorového onemocnění, což pravděpodobně souvisí i s poklesem preventivních prohlídek během pandemie.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku