PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Podnikání s ready made společností, co obnáší?V tuzemsku může být zakládání vlastního podnikání velmi náročné jak časově, tak i administrativně. Řešením je podnikání s ready made. Co obnáší?

Co obnáší koupě ready made

Podstatou ready made je již připravená společnost, která má za sebou všechny formální náležitosti nutné pro to, abychom ji mohli považovat za řádně vzniklou a způsobilou pro podnikání.

Nový vlastník ji tak odkoupí a převede si ji na sebe, aby s ní mohl disponovat. V případě, že si nepřeje provádět další úkony jako třeba změnu předmětu podnikání, přepis sídla nebo jiné nadstandardní záležitosti, jde o jediný formální úkon, který je s prodejem ready made spojen.

V zásadě tak bude novopečený majitel pouze podepisovat kupní smlouvu. K podpisu by si měl připravit vlastní průkaz totožnosti a pro ověření i výpis z rejstříku trestů. V případě, že bude mít zájem o změnu sídla, měl by u sebe mít rovněž výpis z katastru nemovitostí, případně souhlas majitele nemovitosti.

Kupní smlouvu je nutné si důkladně přečíst a zkontrolovat si předem, zda společnost splňuje platné právní náležitosti, tedy například má přidělené IČO. Poté můžete podepsat, zaplatit a nová společnost je vaše.

Na co si dát pozor

Seriózní poskytovatel vám společně s kupní smlouvou předloží i certifikát o bezdlužnosti. Ten doloží, že vaše budoucí společnost skutečně nikdy nevyvíjela činnost. Pokud by tomu tak nebylo, mohl by vyvstat zásadní problém. Certifikát si výslovně vyžádejte, jestliže jej poskytovatel nedodá.

Ačkoli mohou existovat i ready made s historií, které jsou klienty často vyžadovány pro vyšší důvěryhodnost, povětšinou se v tuzemsku setkáte s ready made firmami, které pouze existují a nikdy reálně nefungovaly.

Spolehlivá společnost vám navíc bude ochotně věnovat čas při osobní schůzce a nebude se zdráhat diskusi, zda je pro vás ready made vůbec vhodná. Cílem poskytovatele by neměl být pouze prodej firmy, ale skutečná pomoc podnikatelům na počátku jejich vlastní činnosti. Proto bývá součástí služeb i právní poradenství.

V čem tkví výhody ready made

Hlavní výhodou je, jak již vyplývá z předešlého textu, především úspora času. Běžný laik navíc často netuší, co vše přesně musí vyřídit a které dokumenty u toho doložit. Což celý postup ještě prodlužuje.

S ready made můžete zapomenout na zdlouhavé jednání na úřadech a s tím spojenou byrokracii. Převod obchodního podílu lze vyřešit i do 24 hodin. Zpravidla je také možné vyplnit formulář pro převod přes internet a potřebné dokumenty s podpisem doručit nejen osobně, ale také poslat poštou. Platit je možno převodem, teoreticky tak lze vše absolvovat i na dálku.