PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojištění a válka: co by se plnilo a co ne?Svět se ještě více přiblížil k válečnému konfliktu. To si nikdo nepřeje, neboť by to ohrozilo lidské životy i majetek. Jak se však na válku dívají pojišťovny?

Není tajemstvím, že pojišťovny uplatňují výluky. Tedy, v pojistných podmínkách vyjmenovávají situace, při kterých by bylo plnění pojišťovny zamítnuto. Má se za to, že mezi takové výluky patří i různé extrémní situace jako jsou škody vzniklé následkem válek, vzpoury, povstání, stávek, terorismu, zásahu státní moci nebo působením jaderné energie.

Válka a pojištění osob

Prošli jsme proto pojistné podmínky pojišťoven, u kterých si můžete pojistit například úraz, pracovní neschopnost, invaliditu či smrt. Většina pojišťovacích institucí uplatňuje výluku na pojistné události, které přímo či nepřímo souvisejí s válečnou událostí. Přístup pojišťoven však není jednotný. Některé pojišťovny rozlišují tzv. aktivní účast na válce (platí zejména pro vojáky), kdy výluku uplatňují, a tzv. pasivní účast (platí pro běžné obyvatelstvo), kdy výluku naopak neuplatňují.

PojišťovnaPojistné plnění v souvislosti s válečnou událostí
ALLIANZANO, vyloučena je pouze aktivní účast; pokud by pojišťovna měla vyplatit více než 500 mil. Kč za extrémní situace, plněno by bylo max. 2 000 000 Kč
ČPPNE, vyloučena aktivní i pasivní účast
ČSOBNE, vyloučena aktivní i pasivní účast
GENERALI ČPNE, vyloučena aktivní i pasivní účast
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNAOMEZENĚ, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat
KOOPERATIVANE, vyloučena aktivní i pasivní účast
MAXIMANE, vyloučena aktivní i pasivní účast
METLIFENE, vyloučena aktivní i pasivní účast
NNNE, vyloučena aktivní i pasivní účast
PILLOWANO, vyloučena je pouze aktivní účast
SIMPLEAANO, vyloučena je pouze aktivní účast
SLAVIANEJEDNOZNAČNÉ, pojišťovna události související s válkou v obecné části podmínek vylučuje zcela, ve zvláštní části však vylučuje jen aktivní účast
UNIQAANO, vyloučena je jen válečná událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat
YOUPLUSOMEZENĚ, vyloučena je aktivní účast; dále událost na území státu či v oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučilo cestovat

Válka a pojištění majetku

Na rozdíl od pojištění osob jsme nenašli žádné pojištění majetku (pojištění nemovitosti a domácnosti, pojištění auta), které by neuplatňovalo výluku na poškození majetku v souvislosti s válkou. Pojišťovny jsou dokonce ještě přísnější a vylučují i méně extrémní situace. Neplní nejen při válce, ale ani za škodu následkem hromadných nepokojů, zásahem státní moci nebo veřejné správy.

Pojištění a ostatní extrémní situace

Rozdíly mezi pojišťovnami najdeme nejen ve vztahu k válečným událostem, ale i v podobně vážných situacích jako je působení jaderného záření, při chemické a biologické kontaminaci, při povstáních, nepokojích, vzpourách a podobně. To, zda pojišťovna plní či neplní v těchto situacích, není klíčový parametr pro porovnání pojistných produktů. Jistě to však ukazuje na důležitost čtení pojistných podmínek před sjednáním smlouvy s pojišťovnou. Pojištění se mezi sebou různí mnohem více než ostatní finanční produkty a má smysl ho porovnávat.

Autoři: Dušan Šídlo (Akademiepojištění.cz) a Daniel Šafrán (EUCS Analytics)


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku