PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojistné podvody v roce 2021: Nejvyšší počet byl zaznamenán v pojištění vozidel. Objem odhalených podvodů narostl v pojištění majetku

dopravni-nehoda

Foto: pixabay.comPojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2021 celkem 11 407 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 18 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,249 mld. Kč (meziroční růst o 17 mil. Kč, resp. o 1 %).

Nejčastěji se lidé snaží o podvod v pojištění vozidel

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění – 2021
Obor pojištění Počet případů (v ks)
rozdělení Výše prokázané hodnoty (v tis. Kč)
meziroční změna
Pojištění vozidel 5 755 50% 278 579 77%
Pojištění majetku 2 330 20% 612 659 172%
Pojištění odpovědnosti 1 306 11% 227 185 59%
Pojištění osob 2 016 18% 130 470 100%
Celkem 11 407 100% 1 248 892 101%
Přečtěte si také:  RBP vrátila pojištěncům za léky 21,3 milionů korun

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje téměř 250 tis. Kč, a přestože se jedná o mírnou korekci proti rekordní hodnotě roku 2020, stále platí, že v dlouhodobém trendu průměrná odhalená výše pojistného podvodu významně roste:

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 mld. Kč až 1,3 mld. Kč:

Podvody v oblasti pojištění vozidel a osob klesají díky posilující prevenci

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2 500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3 000 případů a k další eskalaci na 3 600 případů dochází v roce 2021. Podobně i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly cca 4 000 případů a kdy došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4 700 a další významný růst na hodnotu přes 5 700 prověřených případů nastal v posledním roce.

„Rozhodující objem (67 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 840 mil. Kč (v roce 2020 se jednalo o 740 mil. Kč). Dále 22 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 279 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2021, přičemž v roce 2020 se jednalo o 360 mil. Kč). Zbylých 11 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 130 mil. Kč, což je zcela srovnatelné s rokem 2020,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

Přečtěte si také:  Pozor na rizika podvodů při vánočních on-line nákupech. Pomocí umí připojištění kybernetické asistence

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl zejména v pojištění majetku. Částečnému poklesu prověřovaných případů u pojištění osob odpovídá pokles objemu prokázaného pojistného podvodu, který u pojištění osob dosáhl v letech 2020 i 2021 vždy téměř shodně cca 130 mil. Kč (ve srovnání s 202 mil. Kč ve 2016). U pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů za 2021 celkem 279 mil. Kč, což přes růst počtu prověřovaných případů představuje pokles odhalené částky z 359 mil. Kč v roce 2020, která představovala nejvyšší hodnotu za předchozích 6 let. V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se sice ani v roce 2021 nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně odhalená hodnota roku 2021 ve výši 840 mil. Kč se tomuto rekordu velmi blíží a výrazně převyšuje jak 740 mil. Kč odhalených ve 2020, tak i 626 mil. Kč z roku 2019,“ dodává dále Petr Jedlička.

Klesající počet šetřených případů souvisí u pojištění osob s postupným nasazováním automatizovaných technik bez nutnosti ručního prověřování případů v takovém rozsahu, jak byly pojišťovny nucené v minulosti, kdy moderní technicky nebyly tolik k dispozici.

Výsledky roku 2021 dále nijak neukazují, že by v době pokračující pandemie počet šetřených odhalených podvodů jakkoliv klesal, trend je bohužel spíše opačný, nicméně uvedená statistika ukazuje, že pojišťovny dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat.

ČAP pomáhá pojišťovnám v odhalování pojistného podvodu

Česká asociace pojišťoven a pojišťovny vyvíjejí maximální úsilí včetně vývoje a zdokonalování systémů na odhalování pojistných podvodů z důvodu prevence a odhalování tohoto protiprávního jednání. „Asociace za tímto účelem vyvinula a provozuje systémy pro výměnu informací o podezřelých okolnostech (SVIPO a SVIPO II), do kterých se mohou zapojit všechny komerční pojišťovny působící na českém pojistném trhu bez ohledu na jejich členství v asociaci,“ uvádí Petr Koblížek, gestor oblasti prevence pojistného podvodu.

Systém SVIPO II je informační systém poskytující pojišťovnám podporu v boji proti pojistnému podvodu v oblasti pojištění osob, konkrétně životního pojištění. Tento systém zajišťuje podporu jak v rovině prevenční, tak v rovině detekční a navazuje na systém SVIPO. Ten slouží pro detekci protiprávního jednání v oblasti motorových vozidel, kde dokáže rozpoznat pojistné události, u nichž se vyskytuje vysoké procento pravděpodobnosti, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání.

Přečtěte si také:  Pojištění je nejen pouhé sjednávání, někdy se musí najít řešení

Pojistný podvod je trestným činem už 20 let a hrozí za něj až 10 let vězení

Pojistný podvod je trestným činem namířeným proti majetku a do trestního zákona se dostal s účinností od 1. ledna 1998. Provedená novela tehdy vyslyšela volání pojistitelů po důslednější možnosti postihu pojistných podvodů, která by odpovídala běžné trestní praxi ve státech Evropské unie, kde již byl pojišťovací podvod předmětem přísného trestního postihu. Legislativní úprava zároveň reagovala na negativní trendy ve vývoji kriminality, vzrůstající vysokou odbornost pachatelů a současně na aplikační problémy.

Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání nebo změně pojistné smlouvy uvede nepravdivé, hrubě zkreslené informace nebo zamlčí důležité údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody. „Za spáchání pojistného podvodu lze uložit trest odnětí svobody v rozmezí od 2 až 10 let, nebo zákaz činnosti, propadnutí věci anebo peněžitý trest. V kontextu častějšího odhalování pojistného podvodu bych před tímto jednáním důsledně varovala,“ dodává Petr Koblížek.