PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojišťovna Pillow automaticky od dubna zvýší základní limity na povinném ručení o 20 milionů korun

SsangYong Rexton
Od počátku dubna vstupují v účinnost klíčové části nového zákona o povinném ručení. Jednou z nich je i nový minimální limit povinného ručení, který Pillow pojišťovna bezplatně navyšuje o dalších dvacet miliónů.


Od počátku dubna vstupují v účinnost klíčové části nového zákona o povinném ručení. Jednou z nich je i nový minimální limit povinného ručení, který Pillow pojišťovna bezplatně navyšuje o dalších dvacet miliónů.

Dosavadní minimální limit pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovil zákon ve výši 35 miliónů Kč. Každé povinné ručení tak uhradilo za své klienty celkovou škodu na majetku ve výši alespoň 35 miliónů a škodu na zdraví každého poškozeného ve výši nejméně 35 miliónů Kč. „Vývoj ukázal, že zejména u škod na zdraví se častěji objevují případy, kdy základní limit již není dostatečný,“ vysvětluje Martin Podávka, spoluzakladatel Pillow pojišťovny. A vše ukazuje na příkladu škody z českého trhu, kde celkové náklady dosáhly 56,3 miliónu korun: „Náklady na léčení vyplacení zdravotní pojišťovně byly 20 miliónů, ztráta výdělku poškozeného 2 miliónů, 8 miliónů ztížené společenské uplatnění a 8,3 miliónu na pokrytí bolestného, výpomoci a dalších nákladů.“

Od 1. dubna bude možné uzavřít pouze takové povinné ručení, u kterého bude limit pro škody na zdraví i škody na majetku alespoň 50 miliónů Kč. Zákon zároveň myslí i na existující pojistné smlouvy. V rámci přechodných ustanovení je uvedeno, že dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se limit pojistného plnění u pojistných smluv o pojištění odpovědnosti uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s limitem pojistného plnění nižším, než je minimální limit pojistného plnění [50 miliónů Kč], zvyšuje na úroveň stanovenou tímto zákonem.

„Díky tomuto ustanovení nemusí žádný klient kontaktovat svou pojišťovnu. Pojišťovny všem pojištěným automaticky zvýší limity u všech smluv, kde je limit nižší než 50 miliónů,“ vysvětluje Martin Podávka. „Klienti Pillow pojišťovny ale získají více. Rozhodli jsme se u všech smluv povinného ručení bezplatně zvýšit limit na minimálně 70 miliónů Kč. Důvod je jednoduchý – čím vyšší limit, tím nižší je riziko vzniku škody, která limit převýší a viník nehody bude muset nepojištěnou část zaplatit ze svého“. Klienti Pillow budou o navýšeném limitu informování postupně v následujících týdnech.