PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Pojišťovna RBP platí za poskytnuté zdravotní služby téměř 50 milionů korun denně

213rbp_86-08-0-0_nalezato_pozitiv_CS5
Zdravotní pojišťovna RBP vybrala v roce 2023 na pojistném celkem 17,3 miliardy korun, její výdaje na zdravotní služby poskytnuté pojištěncům tvořily za stejné období 17,2 miliardy korun. Celkovou bilanci hospodaření dále ovlivňovaly příděly do ostatních fondů pojišťovny, zejména provozního, který slouží k financování každodenního provozu společnosti. Podle hospodářského výsledku za rok 2023 tak příjmy pojišťovny stačily k pokrytí jejích výdajů.


Zdravotní pojišťovna RBP vybrala v roce 2023 na pojistném celkem 17,3 miliardy korun, její výdaje na zdravotní služby poskytnuté pojištěncům tvořily za stejné období 17,2 miliardy korun. Celkovou bilanci hospodaření dále ovlivňovaly příděly do ostatních fondů pojišťovny, zejména provozního, který slouží k financování každodenního provozu společnosti. Podle hospodářského výsledku za rok 2023 tak příjmy pojišťovny stačily k pokrytí jejích výdajů.

Zdravotní pojišťovna RBP hospodaří výhradně s vlastními finančními zdroji a neeviduje žádné závazky po lhůtě splatnosti. Takový je závěr externího auditu mezinárodní společnosti poskytující auditorské a poradenské služby, která hospodaření RBP v loňském roce detailně zkontrolovala. S jejími výsledky byli v uplynulých dnech seznámeni členové výboru pro audit, dozorčí a správní rada pojišťovny a také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„RBP má díky dlouhodobě konzervativní finanční a zdravotní politice úhrad a důslednému řízení procesů, které reagují na vývoj příjmů a nákladů, vytvořeny dostatečné rezervy zajišťující plnění svých závazků vůči pojištěncům a poskytovatelům zdravotních služeb i v příštím období,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša.

Z rozboru finanční kondice RBP v roce 2023 rovněž vyplynulo, jakou částku hradí pojišťovna každý den za své klienty poskytovatelům zdravotních služeb.

„Jestliže výdaje vynaložené v roce 2023 na zdravotní služby poskytnuté pojištěncům RBP vydělíme počtem kalendářních dnů roku, získáme doplňující informaci o hospodaření pojišťovny, které říkáme průměrný denní výdaj za zdravotní služby. Ten ve sledovaném účetním období roku 2023 činil 47,151 milionů korun,“ dodává Antonín Klimša.

Celkové zůstatky zdravotní pojišťovny RBP pak na konci roku činily téměř 1,7 miliardy korun.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku