PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poničená Banka lásky v Banské Štiavnici byla pojištěna v UNIQA

UNIQA Logo


UNIQA eviduje z víkendového ničivého požáru v historickém centru Banské Štiavnice jednu pojistnou událost. Nahlásil ji provozovatel silně poškozeného objektu, unikátního zážitkového domu známého pod názvem „Banka lásky“, kde v sobotu hasiči likvidovali oheň, jenž současně pustošil i několik dalších sousedních objektů.

„Škoda byla nahlášena po víkendu. Aktuálně analyzujeme rozsah škod a nemůžeme zatím sdělit žádné další podrobnosti,“ vyjádřil se Tomáš Kralovič, manažer korporátního pojištění majetku a techniky UNIQA.

Banka lásky má v UNIQA podnikatelské pojištění v rozsahu SME (malé a střední podniky). Požár velkou část objektu zničil, vnitřní vybavení zůstalo zachováno prakticky jen v suterénu objektu. Náklady obnovy se zřejmě přiblíží hodnotě budovy; bude to náročný proces zejména s ohledem na přísné podmínky ze strany památkářů a restaurátorů v chráněném historickém centru města.

Požár v Banské Štiavnici se svým rozsahem řadí k závažným pojistným událostem. Dalšími případy byly v minulosti například požár bytového domu v Prešově v roce 2019 nebo lokální devastace následkem tornáda na jižní Moravě v roce 2021, na jejichž likvidaci se UNIQA rovněž podílela. Společným znakem byly rozsáhlé škody a ztráty se zásadním dopadem na životy lidí.

Pojištění majetku je třeba aktualizovat. Dosavadní pojistné částky nestačí

V této souvislosti UNIQA znovu apeluje na majitele nemovitostí, aby si s ohledem na vysokou inflaci, jež aktuálně zasahuje prakticky do všech oborů, nicméně výrazně se podepisovala na cenách stavebního materiálu, stavebních prací, dopravy a dalších nákladech už v uplynulých 4 letech, pravidelně kontrolovali správnost zvolených pojistných částek, zda odpovídají současným nárokům na případnou nezbytnou obnovu zázemí v dosavadní úrovni. Protože úroveň reprodukčních cen je rozhodující při nápravě vzniklých škod: určuje, za kolik by se daná nemovitost dala dnes postavit či koupit.

U novějších retailových smluv UNIQA na pojištění nemovitostí a domácností je tzv. indexace, tedy pravidelná úprava pojistných částek podle vývoje cen na trhu, automatickou součástí kontraktu. U starších retailových smluv UNIQA oslovuje klienty s nabídkou valorizace pojistných částek, kterou je vhodné akceptovat.

U firemních (korporátních) smluv UNIQA aktualizace pojistných částek probíhá od loňského roku. V rámci transparentního procesu dojde k revizi pojistných smluv na podnikatelská rizika porovnáním zakotvených pojistných částek se současnou ekonomickou situací a jejím vývojem. „Růst cen v uplynulých několika letech byl skutečně výrazný. V Čechách dosahuje bezmála 40 %. Dá se říci, že pokud klient nepromítne navýšení do smlouvy a neaktualizuje sjednané pojistné částky, ať už ze svého rozhodnutí nebo prostřednictvím indexace provedené pojišťovnou, vystavuje se reálnému ohrožení podpojištěním,“ varoval Martin Rotkovský, člen představenstva odpovědný za korporátní obchod a affinity.

Součástí valorizace (indexace) je i adekvátní úprava pojistného zohledňující navýšení rizika, které na sebe pojišťovna tímto krokem přebírá. To by ovšem nemělo klienta odradit od aktualizace smlouvy, protože úspora několika stovek korun se může při velké pojistné události odrazit v rozdílu na pojistném plnění v řádu stovek tisíc až milionů korun.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku