PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poptávka po pojištění fotovoltaiky vzrostla meziročně o 400 %, uvádí Maxima pojišťovna

solarni_panely_power_solar_panels_fotovoltaika_panels_sun_sky-

Foto: pxhere.comPo vypuknutí energetické krize zájem o fotovoltaiku dramaticky narostl – mnoho domácností ve snaze ušetřit rodinný rozpočet začalo masivně instalovat solární panely na své domy či garáže a jiné vedlejší budovy. V Maxima pojišťovně vzrostla poptávka po pojištění FVE v pojištění podnikatelů mezi roky 2022 a 2023 dokonce o 400 %. Spolu se zvýšenou poptávkou však Maxima zaznamenala další trend, tím je zhoršení kvality montáže a používaní levných komponentů, které často nesplňují požadované normy a bezpečnostní předpisy. Tyto nedostatky jsou pak přibližně v polovině případů důvodem, proč pojišťovny odmítnou FVE pojistit.

Konec roku 2022 se nesl ve znamení boomu v oblasti fotovoltaiky, který pokračoval celý následující rok 2023. Střechy českých domů a budov se začaly pokrývat solárními panely a spolu s instalací lidé začali řešit také stránku pojištění těchto často hodnotných konstrukcí. Maxima pojišťovna provedla srovnání dat mezi roky 2022 a 2023, ze kterých vyplývá, že poptávka v pojištění podnikatelů vzrostla meziročně o 400 %.

Zhoršující se kvalita montáže a komponentů

Maxima pojišťovna dále provedla kvalitativní vyhodnocení dotazníků, sloužících při poptávce na pojištění k hodnocení rizika. Z vyhodnocení pak vyplývají zajímavá zjištění: „Z dat plyne, že s nárůstem poptávky po montáži FVE došlo ke zhoršení kvality montáže, používání levných komponentů a ukazuje se, že příprava a instalace často nesplňují požadované normy nebo bezpečnostní a požární předpisy. Tyto nedostatky jsou pak přibližně v polovině případů důvodem pro nepředložení nabídky na pojištění,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění v Maxima pojišťovně.

Nové firemní pojištění fotovoltaiky včetně jedinečného krytí nedostatečného slunečního svitu

Data o snížené kvalitě korespondují s nárůstem škod na FVE způsobených především z požárních rizik, kde se pro rok 2023 očekává nárůst na 300 % oproti roku 2022 (a i ten byl již o 200 % výše než předchozí roky), nebo zatečením (atmosférické srážky). „Protože nejsou často znovu provedeny statické výpočty střech, na které jsou FVE instalovány, dají se také očekávat škody na budovách z pojistných nebezpečí vichřice nebo tíha sněhu,“ doplňuje Lucie Ponertová.


Potřebujete pojištění nemovitosti a domácnosti? Spočítejte si ho!
Kalkulačka: pojištění majetku

Až polovina žádostí o pojištění byla odmítnuta

Maxima pojišťovna v rámci podnikatelského pojištění FVE (resp. solárních energetických systémů, tj. i systémů, využívajících sluneční záření ve formě tepla) pojišťuje FVE samostatně stojící i na budovách a domech. FVE je ve smlouvě vždy výslovně uvedena a proces hodnocení rizika může klienta případně upozornit na náležitosti související se stavbou a provozem FVE, které je třeba doplnit. Zkušenosti, které Maxima má, korespondují se zkušenostmi, které reportuje HZS a potvrzují, že je třeba dodržovat základní zásady v přístupu k výstavbě a provozu FVE. V opačném případě pak klientovi hrozí, že jeho žádost o pojištění nebude přijata. Z důvodu nesplnění bezpečnostních norem musela Maxima pojišťovna za uplynulý rok odmítnout až polovinu žádostí o pojištění. „Právě nepředložení nabídky může být pro klienta signálem, že je třeba napravit nedostatky a že jeho FVE nesplňuje bezpečnostní normy,“ upozorňuje Lucie Ponertová.

Na co si dát pozor?

  • Nikdy neprovádějte výstavbu FVE vlastními silami
  • Vybírejte pouze zkušené dodavatele s dostatečně dlouhou historií a odborností
  • Projekt a stavba musí vždy splňovat normy, nezapomeňte při instalaci na budovách zajistit statické posouzení střešní konstrukce (vlastní váha + zatížení sněhem a větrem)
  • Používejte pouze komponenty testované, certifikované nebo s EU prokázáním shody se vzorem
  • Zajistěte revizi při uvedení do provozu a revizi provádějte také průběžně při provozu dle předpisů

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku