PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poptávka po pojištění odpovědnosti roste nejvíce u IT společností, hlásí Maxima pojišťovna

desk_work_hand_home_office_man-26343.jpgd_

Foto: pxhere.comPojištění odpovědnosti za újmu je jedním z nejdůležitějších pojištění pro podnikatele, kteří se snaží chránit svůj podnik a své zákazníky. Maxima pojišťovna v posledních letech zaznamenává trend, který naznačuje, že si zájemci o pojištění více uvědomují potřebu této pojistné ochrany. Roste počet poptávek a také uzavřených pojistných smluv s pojištěním obecné (provozní) odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti a pojištění odpovědnosti za výrobek. Maxima pojišťovna zaznamenává cca 10% nárůst mezi roky 2021 a 2022 a obdobný růst očekává i pro rok 2023. Zároveň se významně navyšují požadované limity pojištění, což opět souvisí s tím, že zkušenosti podnikatelů ukázaly, že limity pojištění v řádu 500 tis. – 3 mil. Kč jsou nedostatečné pro dobrou ochranu jejich podnikání.

Co je pojištění odpovědnosti za újmu?

Pojištění odpovědnosti za újmu je druh pojištění, které zajišťuje finanční ochranu podnikatelů v případě, že jejich podnikání způsobí újmu na majetku, zdraví nebo životě jiné osoby. Pojištění se často nazývá také občanskoprávní odpovědností, protože se vztahuje na odpovědnost, kterou mají podnikatelé vůči zákazníkům a ostatním lidem, kteří jsou ovlivněni jejich podnikáním.

Jaké jsou výhody pojištění odpovědnosti za újmu pro podnikatele?

„Nejdůležitější výhodou je ochrana před finančními náklady, které by podnikatel musel zaplatit v případě, že jeho podnikání způsobí nějakou újmu na majetku, zdraví nebo životě osoby,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění v Maxima pojišťovně. To znamená, že pokud podnikatel nemá toto pojištění a někdo se kvůli jeho podnikání zraní nebo jeho majetek bude poškozen, bude muset všechny náklady na náhradu škody zaplatit sám.

UNIQA přichází s inovací pojištění pro malé a střední podnikatele

V dnešní době je pojištění odpovědnosti za újmu také častou podmínkou pro účast ve výběrových řízeních, představuje tak výhodu v podnikatelské činnosti pojištěného.

Poptávka po pojištění roste, nejvíce u IT společností

V Maxima pojišťovně pozorují zvýšený zájem podnikatelů o komplexní pojištění, proto je pojištění odpovědnosti více než dříve součástí smluv poskytujících pojistnou ochranu nejen odpovědnosti, ale i majetku a přerušení provozu.

„Mírný růst zaznamenáváme i v pojištění profesních odpovědností, ať už se jedná o pojištění daná příslušnými zákony nebo pojištění dobrovolná. Významně, cca o 15 % ročně, pak roste počet pojištění odpovědnosti IT firem při poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti,“ říká Lucie Ponertová. „Tento trend je jednoznačně způsoben narůstajícím počtem IT firem a rostoucím povědomím o potřebě takového pojištění, zvláště když je toto pojištění často vyžadováno i zadavatelem při zadání zakázky,“ uzavírá.

Tipy, jak správně nastavit pojištění:

 1. Pozor na pojistnou částku
  Jeden z nejdůležitějších parametrů je správné nastavení pojistné částky. „Setkáváme se s tím, že podnikatelé často podhodnotí svůj majetek a nastaví částku příliš nízko. V případě pojistné události dostanou pouze část náhrady a zbytek musí zaplatit ze svého. Pokud si nejste jistí výší pojistné částky, je lepší kontaktovat poradce, který částku správně nastaví,“ upozorňuje Lucie Ponertová.
 2. Limity a rozsahy pojištění
  Podobně jako u pojistných částek v pojištění majetku je třeba věnovat zvýšenou pozornost limitům a rozsahům pojištění v pojištění odpovědnosti. Podnikatelé si často u pojištění odpovědnosti neuvědomují rozsah své odpovědnosti plynoucí z vykonávané činnosti, a tím i velikost případných finančních nákladů při způsobené škodě. Je třeba si dát pozor na to, že často požadovaný limit plnění v úrovni 1 mil. Kč pro pojištění obecné (provozní) odpovědnosti je zcela nedostačující. Hodně podnikatelů navíc přebírá věci ke zpracování nebo provedení činnosti a je tedy třeba si připojistit i odpovědnost za tyto převzaté věci. Nezapomínejme také na pojištění odpovědnosti za výrobek a vadu práce po předání a pro toto pojištění zvolit přiměřené limity plnění.
 3. Pravidelná aktualizace smlouvy
  Lucie Ponertová upozorňuje také na fakt, že již uzavřené smlouvy je potřeba pravidelně aktualizovat. „Ceny a životní náklady neustále rostou, doporučujeme tak smlouvy aktualizovat každý druhý rok,“ dodává.
 4. Pojištění na míru
  Aby pojištění co nejvíce vyhovovalo potřebám daného podnikatele, Maxima nabízí v rámci svého produktového portfolia možnost sjednání pojištění na míru dle individuálních potřeb.

Podnikatelé, kteří mají správně nastavené pojištění odpovědnosti, jsou klidnější, protože vědí, že jsou chráněni v případě, že něco nepředvídatelného se stane. Mohou se tak soustředit na své podnikání bez obav z neznámých nebo nekontrolovatelných rizik.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku