PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poptávka po pojištění odpovědnosti roste nejvíce u IT společností, hlásí Maxima pojišťovna

desk_work_hand_home_office_man-26343.jpgd_

Foto: pxhere.comPojištění odpovědnosti za újmu je jedním z nejdůležitějších pojištění pro podnikatele, kteří se snaží chránit svůj podnik a své zákazníky. Maxima pojišťovna v posledních letech zaznamenává trend, který naznačuje, že si zájemci o pojištění více uvědomují potřebu této pojistné ochrany. Roste počet poptávek a také uzavřených pojistných smluv s pojištěním obecné (provozní) odpovědnosti z výkonu podnikatelské činnosti a pojištění odpovědnosti za výrobek. Maxima pojišťovna zaznamenává cca 10% nárůst mezi roky 2021 a 2022 a obdobný růst očekává i pro rok 2023. Zároveň se významně navyšují požadované limity pojištění, což opět souvisí s tím, že zkušenosti podnikatelů ukázaly, že limity pojištění v řádu 500 tis. – 3 mil. Kč jsou nedostatečné pro dobrou ochranu jejich podnikání.

Co je pojištění odpovědnosti za újmu?

Pojištění odpovědnosti za újmu je druh pojištění, které zajišťuje finanční ochranu podnikatelů v případě, že jejich podnikání způsobí újmu na majetku, zdraví nebo životě jiné osoby. Pojištění se často nazývá také občanskoprávní odpovědností, protože se vztahuje na odpovědnost, kterou mají podnikatelé vůči zákazníkům a ostatním lidem, kteří jsou ovlivněni jejich podnikáním.

Přečtěte si také:  Chystáte se do zahraničí? Nepodceňte pojistku, může vám zachránit finanční život

Jaké jsou výhody pojištění odpovědnosti za újmu pro podnikatele?

„Nejdůležitější výhodou je ochrana před finančními náklady, které by podnikatel musel zaplatit v případě, že jeho podnikání způsobí nějakou újmu na majetku, zdraví nebo životě osoby,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění v Maxima pojišťovně. To znamená, že pokud podnikatel nemá toto pojištění a někdo se kvůli jeho podnikání zraní nebo jeho majetek bude poškozen, bude muset všechny náklady na náhradu škody zaplatit sám.

UNIQA přichází s inovací pojištění pro malé a střední podnikatele

V dnešní době je pojištění odpovědnosti za újmu také častou podmínkou pro účast ve výběrových řízeních, představuje tak výhodu v podnikatelské činnosti pojištěného.

Poptávka po pojištění roste, nejvíce u IT společností

V Maxima pojišťovně pozorují zvýšený zájem podnikatelů o komplexní pojištění, proto je pojištění odpovědnosti více než dříve součástí smluv poskytujících pojistnou ochranu nejen odpovědnosti, ale i majetku a přerušení provozu.

Přečtěte si také:  Při letní dovolené bývá vytopení domácnosti fatální. Hrozí poškození konstrukce i milionové opravy

„Mírný růst zaznamenáváme i v pojištění profesních odpovědností, ať už se jedná o pojištění daná příslušnými zákony nebo pojištění dobrovolná. Významně, cca o 15 % ročně, pak roste počet pojištění odpovědnosti IT firem při poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti,“ říká Lucie Ponertová. „Tento trend je jednoznačně způsoben narůstajícím počtem IT firem a rostoucím povědomím o potřebě takového pojištění, zvláště když je toto pojištění často vyžadováno i zadavatelem při zadání zakázky,“ uzavírá.

Tipy, jak správně nastavit pojištění:

 1. Pozor na pojistnou částku
  Jeden z nejdůležitějších parametrů je správné nastavení pojistné částky. „Setkáváme se s tím, že podnikatelé často podhodnotí svůj majetek a nastaví částku příliš nízko. V případě pojistné události dostanou pouze část náhrady a zbytek musí zaplatit ze svého. Pokud si nejste jistí výší pojistné částky, je lepší kontaktovat poradce, který částku správně nastaví,“ upozorňuje Lucie Ponertová.
 2. Limity a rozsahy pojištění
  Podobně jako u pojistných částek v pojištění majetku je třeba věnovat zvýšenou pozornost limitům a rozsahům pojištění v pojištění odpovědnosti. Podnikatelé si často u pojištění odpovědnosti neuvědomují rozsah své odpovědnosti plynoucí z vykonávané činnosti, a tím i velikost případných finančních nákladů při způsobené škodě. Je třeba si dát pozor na to, že často požadovaný limit plnění v úrovni 1 mil. Kč pro pojištění obecné (provozní) odpovědnosti je zcela nedostačující. Hodně podnikatelů navíc přebírá věci ke zpracování nebo provedení činnosti a je tedy třeba si připojistit i odpovědnost za tyto převzaté věci. Nezapomínejme také na pojištění odpovědnosti za výrobek a vadu práce po předání a pro toto pojištění zvolit přiměřené limity plnění.
 3. Pravidelná aktualizace smlouvy
  Lucie Ponertová upozorňuje také na fakt, že již uzavřené smlouvy je potřeba pravidelně aktualizovat. „Ceny a životní náklady neustále rostou, doporučujeme tak smlouvy aktualizovat každý druhý rok,“ dodává.
 4. Pojištění na míru
  Aby pojištění co nejvíce vyhovovalo potřebám daného podnikatele, Maxima nabízí v rámci svého produktového portfolia možnost sjednání pojištění na míru dle individuálních potřeb.
Přečtěte si také:  Pálení čarodějnic má svá rizika. Jste proti nim dobře pojištěni?

Podnikatelé, kteří mají správně nastavené pojištění odpovědnosti, jsou klidnější, protože vědí, že jsou chráněni v případě, že něco nepředvídatelného se stane. Mohou se tak soustředit na své podnikání bez obav z neznámých nebo nekontrolovatelných rizik.