PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poptávka po stavebně montážním pojištění meziročně stoupla o 15 %, i přes stagnující stavební trh

stavba_domu-stavebni_prace

Foto: pxhere.com

Stavební práce v České republice podle ČSÚ stagnují, i přesto však Maxima pojišťovna zaznamenala růst poptávky po stavebně montážním pojištění – ta v Maximě stoupla meziročně dokonce o 15 %. Rizika při stavebních pracích mohou být vysoká, ať už se jedná o provozní škody, odcizení, vandalismus nebo jiné nečekané příhody. Maxima pojišťovna proto v rámci stavebně montážního pojištění nabízí pojištění na principu ALL RISKS, která klienty ochrání proti všem náhlým a neočekávaným událostem.


Stavební práce v České republice podle ČSÚ stagnují, i přesto však Maxima pojišťovna zaznamenala růst poptávky po stavebně montážním pojištění – ta v Maximě stoupla meziročně dokonce o 15 %. Rizika při stavebních pracích mohou být vysoká, ať už se jedná o provozní škody, odcizení, vandalismus nebo jiné nečekané příhody. Maxima pojišťovna proto v rámci stavebně montážního pojištění nabízí pojištění na principu ALL RISKS, která klienty ochrání proti všem náhlým a neočekávaným událostem.

Podle Českého statistického úřadu české stavebnictví meziročně stagnuje. ČSÚ uvádí, že „stavební produkce v srpnu meziročně klesla o 0,2 %, meziměsíčně byla vyšší o 2,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,4 % stavebních povolení méně“. Stavební práce, ať už menšího anebo velkého rozsahu, jsou často spojovány s nejrůznějšími riziky a škodami v průběhu stavby. Pokud už k nějaké škodě dojde, pak vám pomůže jedině pojištění, které umí pokrýt velkou část nákladů a zachránit tak nemalé finanční prostředky. Počet klientů, kteří využívají možnost pojistit si stavbu, oproti loňskému roku stoupl a Maxima pojišťovna uvádí, že meziroční poptávka po montážním pojištění u nich vzrostla o 15 %.

Co přesně je předmětem stavebně montážního pojištění?

Stavebně montážní pojištění patří do pojištění technických rizik. Poskytuje ochranu v průběhu výstavby díla, montážního nebo stavebního. Stavebním dílem lze rozumět kontrakt mezi objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem je vybudování stavebního díla.

4 z 6 domů a bytů jsou pojištěné špatně. Za škody tak lidé nedostanou dost peněz

Zajímavý je pak rozsah, které stavebně montážní pojištění od Maxima pojišťovny nabízí.

Pojištění zahrnuje:

  • pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou apod.
  • pojištění odpovědnosti za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou třetím osobám v souvislosti se stavbou nebo montáží
  • pojištění ušlého zisku investora v případě opožděného zprovoznění díla v důsledku škody na díle

Dále může pojištění zahrnovat také:

  • škody na díle vzniklé během zkušebního provozu a záruční doby
  • škody, které si způsobí subjekty zúčastněné na budování díla navzájem

„V Maxima pojišťovně sjednáváme pojištění na principu ALL RISKS, tedy proti všem náhlým a neočekávaným událostem, které nejsou pojistnou smlouvou nebo podmínkami vyloučeny,“ uvádí Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění v Maxima pojišťovně. „Maxima pojišťovna pojištění sjednává individuálními smlouvami jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo rámcovými smlouvami pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky,“ dodává.

Komu je určeno?

Pojištění je určené všem, kteří se podílí na stavbě nebo montáži díla, tj. zhotovitel, hlavní dodavatel, objednatel, subdodavatelé, projektant, stavební dozor, investor atd.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku