PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Poslanec Kott se pokouší zavést monopol na odtahy vozidel

odtah-skoda-favorit


Pozměňovací návrh k novele zákona o pozemních komunikacích poslance Josefa Kotta za ANO, který projednává sněmovna, zavede monopol na odtahy havarovaných vozidel na dálnicích. Podle něj si majitel havarovaného vozu na dálnici nebude moci sám zvolit odtahovou službu. O odtahu havarovaného vozu, který tvoří překážku provozu, bude totiž vždy rozhodovat policie, a to bez ohledu na to, zda již majitel havarovaného vozidla odtah zavolal.

Oproti zamýšlenému zrychlení odtahu vozidel například z dálnic, kde v případě havárie vozy často tvoří překážku a omezují tak ostatní účastníky provozu, může navrhovaná úprava dobu odtahu paradoxně prodloužit.

„Obávám se, že pan poslanec přesně nerozumí obsahu vlastního návrhu. Ten totiž nepřidává policii nové kompetence, ale naopak stávající omezuje,“ řekl k návrhu výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. Řidič vozidla je totiž na místě vždy, a pokud si odtah sám zavolá, může podle současného znění zákona policista jeho rozhodnutí potvrdit a nemusí volat odtah jiný, který by nejspíše stejně nedorazil dříve. Jen v případě, kdy je to nutné, může policista již dnes nařídit odtah například přes partnerské firmy vlastníka dálnice.

„Podle aktuálního pozměňovacího návrhu by už policista musel vždy nařídit odtah správci komunikace, bez ohledu na to, zda je odtahové vozidlo přivolané motoristou zdarma v rámci asistence pojišťovny již na cestě, nebo dokonce na místě. Jinou možnost by mu nové znění zákona totiž ani nedávalo,“ poznamenal Matoušek. Problémem je, že Černý Petr nákladů na druhý odtah zůstane samozřejmě v rukou motoristy. „Je otázka proč to pan poslanec tak zvláštně interpretuje. Asi by bylo vhodné zeptat se ho, zda návrh nekonzultoval s některou z odtahových služeb pracujících pro ŘSD,“ dodal. V současné době přitom nemá Ředitelství silnic a dálnic, jako provozovatel dálnic a silnic 1. třídy na všech svých komunikacích zajištěné odtahy prostřednictvím partnerů. Není tedy jasné, jak budou odtahy probíhat právě na nevysoutěžených úsecích. A ani tam, kde již ŘSD partnery má, nelze předpokládat, že by měli dostatečnou kapacitu tak, jako stávající funkční systém provozovaný pojišťovnami plošně po celé ČR.

Problémem navrhované úpravy je také fakt, že motorista nebude dopředu znát cenu nuceného odtahu. Budou tak nepochybně vznikat problémy s úhradou nákladů. Motorista je logicky nebude chtít hradit, když má předplacen odtah v rámci své asistenční služby. Pojišťovny zase nebudou proplácet náklady za odtahy, které neobjednaly. Motorista navíc nebude schopen ovlivnit to, kam bude jeho havarovaný vůz odtažen a není jasné ani to, kdo ponese odpovědnost za škodu po dobu, kdy vozidlo nebude v dispozici motoristy.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku