PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Posprejovaný vchod, ukopnuté zrcátko: jak kryje pojištění UNIQA škody způsobené vandaly

street_graffiti_cobblestone_bicycle_cobble-100342

Foto: pxhere.comMnohým se to už stalo: někdo poškodil náš majetek a na první pohled je zřejmé, že nešlo o běžnou nedbalost, chybu nebo neopatrnost. Spíše si pachatel řešil nějaký svůj aktuální problém, anebo se cítil být umělcem, případně mu to připadalo v dané chvíli vtipné… Pro vlastníka zbytečná starost navíc, kterou však může uhradit z pojištění.

Pojištění domů, domácností i vozidel může zahrnovat i krytí pro škody způsobené vandaly. Takto vzniklé škody mají jedno společné: došlo k nim úmyslně, tedy záměrně s cílem něco poškodit.

U pojištění majetku (domů, domácností) se jedná o dvě varianty vandalismu:

  • Úmyslné poškození nebo zničení pojištění věci, které nesouvisí s krádeží vloupáním nebo pokusem o ni. Pachatelova základní motivace byla poškodit majetek. Sem patří například poškození věcí sousedem kvůli sporům, škody způsobené sprejery na fasádě, pokopání vjezdových vrat do garáže apod.
  • Vandalismus spojený s poškozením nebo zničením věci při krádeži vloupáním nebo pokusu o ni. Hlavním cílem pachatele bylo dostat se dovnitř a krást, přičemž poškodil objekt a jeho vnitřní vybavení. Do této skupiny patří například rozmlácené dveře, rozbitá okna, ale také zničení střechy, fasády nebo hromosvodu při násilném odcizení okapů.

Škody na soukromém majetku způsobené vandaly lze rozdělit podle četnosti do tří základních skupin. Nejčastější jsou posprejované fasády, ploty, vrata. Sprejeři řádí nejvíce; UNIQA vyřizuje několik desítek škod měsíčně, přičemž cena likvidace takového nežádoucího „umění“ šplhá průměrně do vyšších desítek tisíc korun. Druhou skupinu tvoří události pod vlivem alkoholu, kdy pachatelé rozbíjejí zvonky u domů, osvětlení vchodu, kamerový bezpečnostní systém, ploty apod. A konečně třetí často se vyskytující skupina vandalů se rekrutuje ze sousedských sporů, kde škody bývají někdy sofistikovanější, například zalití zámků lepidlem, znehodnocení vody ve studni apod.

Skupiny chuligánů se zaměřují často i na obecní majetek – lavičky v parku, veřejné osvětlení, dopravní značení nebo zastávky hromadné dopravy.

Každé 2 minuty majetková pojistná událost. V průměru jich za život zažijeme tři až čtyři

Pokud si klient sjedná v pojištění domu a v pojištění domácnosti UNIQA skupinu rizik „Odcizení“, jsou obě varianty vandalismu pojištěné. Ke zjištění okolností a výplatě pojistného plnění vyžaduje UNIQA policejní protokol.

Pojištění naopak nekryje situace, kdy úmyslnou škodu způsobil pojištěný nebo osoby žijící s ním ve společné domácnosti. Nehradí se ani škody přivozené vandaly v nájmu: pokud po „divokém“ nájemníkovi zůstanou úmyslně zapříčiněné škody, pojištěný pronajímatel nárok na pojistné plnění nemá. Náhradu škody tak může ošetřit jen přiměřenou výší nájemní kauce.

U pojištění aut se vandalismem nazývají rovněž úmyslná poškození nebo zničení vozidel. Ta se týkají nejčastěji karosérie (poškrábání nebo postříkání barvou či polití chemikálií), vyčnívajících součástí (zrcátka nebo stěrače) či pneumatik (proříznutí či propíchání). Posilněni alkoholem vandalové často hází na auta popelnice a láhve, vykopávají skla či reflektory nebo běhají po zaparkovaných autech. V krajním případě vozy úmyslně zapalují. Jako vandalismus se řeší v UNIQA i některé parkovací škody.

Škody způsobené vandalismem na vozidlech je kryto z komplexního havarijního pojištění automaticky bez potřeby připojišťovat riziko. Také v případě škod tohoto druhu na vozidlech vyžaduje UNIQA policejní záznam o události. Jen u drobnějších případů cca do 10 000 korun vyřídí pojišťovna škodu vandalismem, i když klient poškození policii nenahlásí.

U škod vzniklých vandalismem hradí pojištěný spoluúčast. Jedinou situací, kdy mu je prominuta, je případ, kdy je zjištěn pachatel a UNIQA vůči němu celé pojistné plnění regresuje.

Z pojištění jsou vyloučeny případy, k nimž dojde k poškození majetku nebo aut během probíhajících veřejných nepokojů, vzpoury či válečných událostí.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku