PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přehled zdravotní péče a dokumentace po zemřelém: na co máte právo?

office-341531_1280


Přehled zdravotní péče, kterou poskytovatelé zdravotních služeb vykázali na dané číslo pojištěnce (tj. většinou na rodné číslo) a kterou pojišťovna uhradila, opravdu může získat jen daný pojištěnec. U osob, které nejsou plně svéprávné, to bude zákonný zástupce, opatrovník či poručník daného pojištěnce. Ze zákona o veřejném zdravotním pojištění neplyne, že by právo na výpis z účtu pojištěnce mohla po jeho smrti uplatňovat jiná osoba.

Pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu. Na vyžádání pojištěnce pak je povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců. V zákoně je dále stanoveno, že dá-li k tomu pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění tedy zcela jednoznačně stanoví podmínky, za nichž pojišťovna může, resp. je povinna poskytnout informace obsažené v osobním účtu pojištěnce, a vymezuje konkrétní osoby, jimž může údaje z tohoto účtu poskytnout. Pojišťovna proto nemůže poskytnout přehled zdravotní péče komukoli jinému, byť to byl rodinný příslušník či jiná osoba blízká.

Jiná situace je u zdravotní dokumentace. Podmínky jejího zpřístupnění stanoví zákon o zdravotních službách. Zde je výslovně uvedeno, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Jen pokud snad zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze jim pak informaci (v nezbytném rozsahu) podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku