PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Preventivních vyšetření na onemocnění ledvin bylo v roce 2020 nejméně za 3 roky

lekar-doktor-osetreni


V loňském roce absolvovalo preventivní prohlídku nejméně pacientů starších 50 let za poslední 3 roky. Negativní trend lze přisuzovat pandemii Covid-19. I přes výzvy lékařů, aby pacienti nezanedbávali své zdraví a na preventivní vyšetření docházeli, se jich v roce 2020 dostavilo na prohlídku přibližně o 100 tisíc méně než v roce 2019. Laboratorní vyšetření přitom podstoupilo téměř 80 % (79,3 %) z nich. O své zdraví se podle statistických dat starají víc ženy než muži. Analýzu vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti se Světovým dnem ledvin, který letos připadá na 11. března.

Novela vyhlášky o preventivních prohlídkách od října roku 2016 rozšířila obsah preventivních prohlídek u praktického lékaře o provedení laboratorního vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace. Má se provádět od 50 let věku ve čtyřletých intervalech u pacientů, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi. To jsou choroby, které mohou negativně ovlivňovat funkci ledvin. Rizikovou skupinou jsou také pacienti, kteří mají nemoci ledvin v rodinné anamnéze.

Klienti VZP ve věku 50+, kteří absolvovali preventivní prohlídku a u kterých lékař indikoval laboratorní vyšetření moči

Pojištěnci s provedenou preventivní prohlídkouPojištěnci s laboratorním vyšetřením močiPodíl pojištěnců s vyšetřením moči
MužiŽenyCelkemMužiŽenyCelkem
2018311 479359 011670 490242 138282 955525 09378,3 %
2019314 254363 917678 171250 230293 183543 41380,1 %
2020274 343306 457580 800216 414244 041460 455 79,3 %

Ledviny jsou párový orgán, který je pro lidský organismus životně důležitý. Jejich hlavní funkcí je očištění krve od odpadních látek, které se z těla vylučují močí. Nemocné ledviny nebolí, z tohoto důvodu je prevence velmi důležitá. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím je jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených nemocí. Začínající nemoc ledvin může odhalit právě laboratorní vyšetření moči a krve. Pokud vznikne podezření na onemocnění ledvin, je pacient předán do urologické anebo nefrologické péče.

Pokud přeci jen dojde k poškození ledvin a selhání jejich činnosti, je životně důležité jejich funkci nahradit. K tomu je určena dialýza. Počet klientů VZP, kteří musí podstupovat tuto metodu ať už v dialyzačních střediscích nebo ve vlastním sociálním zařízení se v uplynulých třech letech pohybuje na úrovni 6 tisíc.

Dialýza v důsledku chronického selhání ledvin (v dialyzačním středisku a ve vlastním sociálním zařízení) v letech 2018-2020 (rok 2020 ještě není zcela uzavřen)

201820192020
Počet pacientů6 4106 2576 071
Celkové náklady v tis. Kč**3 882 8923 385 8053 415 956
Průměrné náklady v tis. Kč606541563

** jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů

Jednou z variant, jak obnovit funkci ledvin, je transplantace. Ledviny jsou vůbec nejčastěji transplantovaný orgán. Tento zákrok ovšem není vhodný pro všechny pacienty s jejich sníženou funkcí či selháním. V České republice v roce 2020 podstoupilo transplantaci ledvin celkem 221 klientů VZP ČR a náklady na jejich léčbu činily 152 milionů korun.

VZP svým klientům doporučuje, aby právě v době pandemie neopomíjeli preventivní vyšetření ledvin. V době výskytu onemocnění Covid-19 je prevence onemocnění ledvin velmi důležitá, a to i když klienti nespadají do výše uvedených rizikových skupin a jsou mladší 50 let. Je vhodné dodržovat obecná doporučení pro zdravý životní styl, nezapomínat na dostatečný příjem tekutin a chodit na preventivní prohlídky ke praktickému lékaři.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku