PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Při letní dovolené bývá vytopení domácnosti fatální. Hrozí poškození konstrukce i milionové opravy

vytopení bytu domu

Foto: needpix.comVytopení se podle dat pojišťoven řadí k nejčastějším pojistným událostem. Obzvláště vážné následky má v období prázdnin, kdy lidé nechávají své domy delší čas bez dozoru. Velké nepříjemnosti dokáže unikající voda napáchat v případě dřevostaveb, u nichž hrozí riziko poškození samotné konstrukce nemovitosti. Pokud tedy majitel opouští svůj dům na delší dobu, neměl by zapomenout uzavřít hlavní přívod vody. Vyplatí se rovněž investovat do moderních technologií, které dokážou zaplavení domácnosti zamezit.

Vytopení patří k nejnepříjemnějším, avšak podle dat pojišťoven bohužel i nejčastějším haváriím, které mohou byt nebo dům potkat. „Poškození unikající vodou zaujímá v rámci pojistných událostí dominantní pozici. V roce 2022 byl podíl tohoto nebezpečí asi osmnáct procent z celkového objemu pojistných plnění, to znamená necelých jedenáct tisíc pojistných událostí,“ potvrzuje Radek Starosta, ředitel Úseku pojištění majetku a odpovědnosti, Kooperativa pojišťovna.

Obzvláště vážné následky mívá únik vody v období letních dovolených, kdy zůstávají nemovitosti delší čas bez dozoru. Příčin této havárie může být nespočet, mezi nejčastější viníky patří praskliny nebo trhliny v tlakových rozvodech řádové vody. „K těm dochází na přípojných hadičkách spotřebičů a u rozvodů v technické místnosti, kdy nejhorší situace nastávají u skrytých rozvodů,“ nastiňuje Miroslav Veselý, CEO společnosti SENZOMATIC, která se specializuje na monitoring vlhkosti a úniku vody v budovách.

Riziko poškození konstrukce dřevostavby

Následné sanace škod způsobených vodou jsou náročné ve všech typech objektů. Mimořádné nepříjemnosti dokážou způsobit konstrukcím dřevostaveb. „Škody napáchané na nemovitosti a vybavení mohou v případě vytopení většího rozsahu dosahovat i řádu jednotek milionů korun. Dochází k poničení nebo znehodnocení vybavení, ale co je horší, v delším časovém horizontu vede působení vlhkosti k nevratnému poškození dřevěné konstrukce domu,“ komentuje Jan Včelák z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého učení technického v Praze (ČVUT UCEEB).

Zasažení konstrukce domu může být v některých případech natolik dramatické, že ji je třeba rozebrat a neopravitelně poškozené díly vyměnit. Takový postup stojí peníze, ale hlavně nepříjemnosti a čas, po který nelze nemovitost plně využívat. „Vlhkost dřevěnému materiálu nesvědčí, a pokud na něj působí dlouhodobě, může znamenat vznik dřevokazných procesů,“ dodává.

Důležité je ihned zjistit rozsah zasažení konstrukce a co nejdříve zahájit nápravné kroky vedoucí k vysušení. V některých případech je nutné konstrukci otevřít a umožnit její vyschnutí buď pasivním, nebo aktivním způsobem. „Samotný proces vysoušení mohou následně monitorovat inteligentní senzory vlhkosti, které rozhodnou, zda je potřeba konstrukci opravit, nebo je už dostatečně suchá a další zásah není nutný,“ doplňuje Miroslav Veselý.

6 z 10 majetkových smluv je podpojištěných. Když přijde velká voda nebo požár, přijdou Češi o miliony korun

Potopu může zastavit záplavový senzor

Základem toho, jak předcházet vytopení domácnosti, je dbát na dobrý technický stav jednotlivých spotřebičů a instalovaných vodovodních rozvodů. V případě, kdy majitel opouští dům na delší čas, je pak vhodné uzavřít hlavní přívod vody.

V momentě, kdy dojde k havárii například na přívodním vodovodním potrubí v domovní stoupačce, je vinou velkého tlaku zaplavení obytného prostoru velmi rychlé. Vážné škody tak mohou být napáchány v řádu jednotek minut, tedy i při chvilkovém opuštění domu. „V takových případech může domácnost ochránit záplavový senzor opatřený kabelem detekujícím únik vody. Tato technologie dokáže v případě zaznamenání havarijní události sama automaticky uzavřít hlavní přívod vody a ochránit tak majitele před výraznou újmou na majetku,“ vysvětluje Miroslav Veselý.

Kromě upozornění na náhlé vytopení, které pro dřevo při včasné detekci a vysušení není fatální, protože právě tento přírodní materiál disponuje schopností pojmout a vypudit vlhkost, dokážou systémy monitorující vlhkost nemovitost ochránit i před méně nápadnými, ale zato mnohem častějšími úniky vody. Drobné průsaky a kondenzace ve skrytých místech konstrukce totiž mohou po delší době vyústit v nutnost provedení velmi nákladných oprav. „V zahraničí je instalace těchto technologií v nových dřevostavbách doporučována a majitelé i zhotovitelé staveb na tento apel často slyší. V Česku jsme v tomto ohledu prozatím na začátku,“ doplňuje Veselý.

Pozor na pojištění odpovědnosti

Důležité je se rovněž pro případ havárie tohoto typu pojistit. Zvláště majitelé bytů a bytových domů by neměli zapomínat na potenciální škody způsobené sousedům. Na ty je nutné mít sjednáno pojištění odpovědnosti. „Výše náhrady bývá v případě většího rozsahu škody způsobené sousedovi vysoká a při absenci kvalitní pojistné ochrany pro toho, kdo je za újmu odpovědný, může být v krajním případě až ekonomicky likvidační. Z tohoto důvodu se snažíme posilovat povědomí veřejnosti o důležitosti nabízených druhů odpovědnostních pojištění, protože lehkovážnost nebo podceňování reálně hrozících škod mohou ze života učinit skutečné drama,“ uzavírá Radek Starosta.