PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přibylo pojištěnců, kterým VZP vrací přeplatky za léky

tablety-leky-prasky

Foto: pixabay.comTéměř 230 milionů korun vrací Všeobecná zdravotní pojišťovna svým klientům za první pololetí roku 2022. Vratky za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely se týkají 328 tisíc pojištěnců VZP. Průměrná výše přeplatku za první pololetí 2022 byla 699 korun, tj. o 16 Kč více než za stejné období loňského roku. VZP svým klientům doporučuje využít zaslání na bankovní účet.

Počet klientů, kteří překročili ochranný limit, oproti stejnému období loňského roku, se zvýšil napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejvýraznější procentuální nárůst, a to ve výši 70 % v počtu klientů a 69 % ve finančním objemu se týká věkové skupiny 0–18 let. Nejpočetnější skupinou jsou pojištěnci nad 70 let, kterým bude vyplaceno 85 % z celkové částky, tj. 195 milionů korun. V meziročním srovnání pak bude VZP celkově vracet svým klientům o 13 % více peněz.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupina Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. pololetí 1. pololetí
2020 2021 2022 2020 2021 2022
0–18 let 686 929 1 577 435 651 632 078 1 070 659
19–64 let 2 033 2 244 2 561 8 040 542 8 479 896 9 247 363
65–69 let 25 816 28 099 30 045 19 194 571 21 057 301 23 386 644
nad 70 let 237 712 264 841 293 656 152 482 451 171 994 247 195 393 684
CELKEM 266 247 296 113 327 839 180 153 215 202 163 522 229 098 350

Co se započítává do ochranného limitu?

Započítávány jsou pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. VZP vrací všechny částky, které její pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc.

Jaká je výše ročního limitu?

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

Kraj Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. pololetí 1. pololetí
2020 2021 2022 2020 2021 2022
Praha 35 276 39 316 43 155 25 662 756 28 541 800 31 910 951
Jihočeský 15 880 17 436 19 344 11 174 660 12 213 414 13 884 589
Jihomoravský 30 448 33 916 38 624 19 612 422 22 285 758 25 564 732
Karlovarský 7 381 8 536 9 294 4 836 420 5 526 166 6 218 392
Vysočina 15 995 17 604 19 679 12 346 434 13 680 874 15 660 780
Královéhradecký 13 248 14 930 16 510 8 176 639 9 517 069 10 796 044
Liberecký 12 842 14 058 15 314 8 439 992 9 284 994 10 658 748
Moravskoslezský 20 389 22 239 24 781 13 043 590 14 604 346 16 752 473
Olomoucký 14 479 15 730 17 275 9 668 326 10 587 307 11 791 728
Pardubický 15 284 16 974 18 758 9 798 975 10 707 608 12 017 856
Plzeňský 15 755 17 515 19 187 11 405 175 12 932 239 14 674 334
Středočeský 31 608 35 235 38 990 22 088 578 24 708 923 28 097 308
Ústecký 20 856 23 300 25 741 13 455 314 15 209 662 17 040 300
Zlínský 16 806 19 324 21 186 10 443 934 12 363 363 14 029 994
CELKEM 266 247 296 113 327 839 180 153 215 202 163 522 229 098 350

Jak probíhá vracení přeplatků?

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP překročení ochranného limitu sleduje. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Částka je zaslána buď na bankovní účet pojištěnce, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Došlo k nějakým změnám?

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku