PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přibylo pojištěnců, kterým VZP vrací přeplatky za léky

tablety-leky-prasky

Foto: pixabay.comTéměř 230 milionů korun vrací Všeobecná zdravotní pojišťovna svým klientům za první pololetí roku 2022. Vratky za doplatky na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely se týkají 328 tisíc pojištěnců VZP. Průměrná výše přeplatku za první pololetí 2022 byla 699 korun, tj. o 16 Kč více než za stejné období loňského roku. VZP svým klientům doporučuje využít zaslání na bankovní účet.

Počet klientů, kteří překročili ochranný limit, oproti stejnému období loňského roku, se zvýšil napříč všemi věkovými kategoriemi. Nejvýraznější procentuální nárůst, a to ve výši 70 % v počtu klientů a 69 % ve finančním objemu se týká věkové skupiny 0–18 let. Nejpočetnější skupinou jsou pojištěnci nad 70 let, kterým bude vyplaceno 85 % z celkové částky, tj. 195 milionů korun. V meziročním srovnání pak bude VZP celkově vracet svým klientům o 13 % více peněz.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit dle věkových kategorií

Věková skupinaPojištěnci s přeplatkemVrácená částka v Kč
1. pololetí1. pololetí
202020212022202020212022
0–18 let6869291 577435 651632 0781 070 659
19–64 let2 0332 2442 5618 040 5428 479 8969 247 363
65–69 let25 81628 09930 04519 194 57121 057 30123 386 644
nad 70 let237 712264 841293 656152 482 451171 994 247195 393 684
CELKEM266 247296 113327 839180 153 215202 163 522229 098 350

Co se započítává do ochranného limitu?

Započítávány jsou pouze částky doplatků za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Do limitu nejsou zahrnovány veškeré pojištěncem uhrazené doplatky a také nejsou uznávány úhrady za zdravotnické prostředky. VZP vrací všechny částky, které její pojištěnci zaplatí za doplatky na léky navíc.

Jaká je výše ročního limitu?

Roční limit na započitatelné doplatky je od 1. 1. 2020 stanoven zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, následovně:

  • u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč,
  • pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč,
  • u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění, byl limit snížen na 500 Kč,
  • u ostatních pojištěnců je 5 000 Kč.

Musí se dokládat nárok na snížený limit?

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku. Informace ke sníženému ochrannému limitu za léky u invalidních pojištěnců jsou zveřejněné na samostatné webové stránce VZP, která je této problematice věnována.

Srovnání vrácených přeplatků klientům VZP ČR podle krajů

KrajPojištěnci s přeplatkemVrácená částka v Kč
1. pololetí1. pololetí
202020212022202020212022
Praha35 27639 31643 15525 662 75628 541 80031 910 951
Jihočeský15 88017 43619 34411 174 66012 213 41413 884 589
Jihomoravský30 44833 91638 62419 612 42222 285 75825 564 732
Karlovarský7 3818 5369 2944 836 4205 526 1666 218 392
Vysočina15 99517 60419 67912 346 43413 680 87415 660 780
Královéhradecký13 24814 93016 5108 176 6399 517 06910 796 044
Liberecký12 84214 05815 3148 439 9929 284 99410 658 748
Moravskoslezský20 38922 23924 78113 043 59014 604 34616 752 473
Olomoucký14 47915 73017 2759 668 32610 587 30711 791 728
Pardubický15 28416 97418 7589 798 97510 707 60812 017 856
Plzeňský15 75517 51519 18711 405 17512 932 23914 674 334
Středočeský31 60835 23538 99022 088 57824 708 92328 097 308
Ústecký20 85623 30025 74113 455 31415 209 66217 040 300
Zlínský16 80619 32421 18610 443 93412 363 36314 029 994
CELKEM266 247296 113327 839180 153 215202 163 522229 098 350

Jak probíhá vracení přeplatků?

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP překročení ochranného limitu sleduje. Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. Částka je zaslána buď na bankovní účet pojištěnce, anebo poštovní poukázkou na adresu evidovanou u VZP. Číslo bankovního účtu mohou klienti nahlásit prostřednictvím webového formuláře. VZP doporučuje využít možnosti zaslání přeplatků převodem na jejich bankovní účet.

Došlo k nějakým změnám?

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, upravila pravidla pro vyplacení přeplatku. Částka přeplatku nižší než 200 Kč za období od 1. 1. 2022 nebude pojištěnci vyplacena, ale bude převedena do dalšího kalendářního čtvrtletí, případně do dalšího roku a zdravotní pojišťovna ji uhradí do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí, v němž součet limitů překročí právě 200 Kč. Tato změna se týká přeplatků vyčíslených od 1. 1. 2022.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku