PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Přispívá zdravotní pojišťovna na taxi nebo sanitku v případě, že je třeba dojíždět na specializovanou ambulantní léčbu?

volkswagen_transporter_t61-ambulance


Pojištěnec, který má ze zdravotních důvodů nárok na hrazenou přepravu do zdravotnického zařízení, se může rozhodnout cestovat soukromým vozidlem místo sanitkou. Nezbytnou podmínkou je skutečnost, že řidičem vozidla nesmí být samotný pacient. Tento požadavek je splněn i v případě dopravy taxi službou.

O nároku na úhradu cestovních nákladů rozhoduje ošetřující lékař (praktický lékař nebo specialista), který zná zdravotní stav pacienta. V praxi to znamená, že lékař může pojištěnci předepsat dopravu soukromým vozidlem v případě, že pacientův aktuální zdravotní stav neumožňuje přepravu do zdravotnického zařízení běžným způsobem (např. hromadnou dopravou nebo řízení vozidla). Ošetřující lékař musí pojištěnci tento druh dopravy vždy předem schválit a vystavit tiskopis „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“.

Vystavený tiskopis platí na cestu tam i zpět, případně i na opakované cesty k jednomu poskytovateli zdravotních služeb, avšak maximálně na deset jízd. Vždy musí být vyplněna kolonka „Důvod k transportu“ a také zdravotní zdůvodnění pro úhradu přepravy (vyjádření typu „vyšetření“ není považováno za zdůvodnění).

Druhá strana dokladu slouží k evidenci návštěv pacienta na odborném ošetření/vyšetření. Poskytující lékař musí vždy potvrdit datum návštěvy pacienta. V případě, kdy není indikace pro cestu zpět, doplní poskytující lékař v místě razítka „ZPĚT NE“. Může nastat situace, že bude nutný transport sanitou, pak se vyznačí „ZPĚT SANITA“.

Pacientovi je proplácen počet ujetých kilometrů za nejkratší cestu z místa výjezdu do místa určení, a to vždy jen jízdy s pacientem. Výše úhrady je stanovena cenovým předpisem Ministerstva zdravotnictví. Pro jízdy uskutečněné od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je určena úhrada ve výši 6,93 Kč za 1 km. Podmínky pro indikaci zdravotního transportu jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb. (o veřejném zdravotním pojištění).


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku