PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Průměrná výše odhaleného pojistného podvodu v roce 2019 dosáhla 230 000 Kč

nehoda-pojistna-udalost


Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2019 celkem 8474 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,133 mld. Kč. Důvod, proč počet i objem šetřených případů pojistných podvodů u pojištění vozidel i u pojištění osob klesají, souvisí s rozšiřujícími se možnostmi odhalovat rizikové jednání pro pojistný podvod nikoliv pouze reaktivně, až ve fázi pojistné události, ale již při vstupu do pojištění. Díky tomuto posilujícímu preventivnímu působení klesá počet pojistných podvodů, neboť podvodná pojistná událost v případě fungující prevence při vstupu do pojištění ani nevznikne.

„Rozhodující objem (55 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 630 mil. Kč (v roce 2018 se jednalo o 850 mil. Kč). Třicet procent celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 340 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2019, přičemž v roce 2018 se jednalo o 260 mil. Kč); zbylých 15 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 165 mil. Kč (v roce 2018 se jednalo o 187 mil. Kč),“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

„Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl v odvětví pojištění vozidel. Přes výrazný pokles prověřovaných případů u pojištění osob hodnota prokázaného pojistného podvodu neklesla tak výrazně, když u pojištění osob dosáhla v roce 2019 cca 165 mil. Kč (ve srovnání s 202 mil. Kč v roce 2016); u pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů 341 mil. Kč, což je dokonce nejvyšší hodnota za poslední čtyři ročníky. Jedině v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za rok 2018 (ve výši 851 mil. Kč) a odhalená hodnota roku 2019 ve výši 626 mil. Kč odpovídá spíše obvyklé situaci let 2015 až 2017,“ dodává dále Petr Jedlička.

Všechny šetřené případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojištění (2019)

Obor pojištění

Počet případů (ks)

Rozdělení

Výše prokázané hodnoty (tis. Kč)

Meziroční změna

Pojištění vozidel

3848

45 %

341 240

131 %

Pojištění majetku

1400

17 %

401 161

78 %

Pojištění odpovědnosti

826

10 %

225 513

67 %

Pojištění osob

2400

28 %

165 285

89 %

Celkem

8474

100 %

1 133 199

87 %

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu se zatím stabilizovala na 230 000 Kč po nárůstu průměrné odhalené výše pojistného podvodu vůči předchozím ročníkům.

Objem odhalené výše pojistných podvodů se za posledních devět let zdvojnásobil: namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody nyní již za 1,1–1,3 mld. Kč.

graf-vyse-pojistneho-podvodu-za-roky-do-2019