PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

RBP vrátila za půl roku pojištěncům 9,7 milionu korun za léky

213rbp_86-08-0-0_nalezato_pozitiv_CS5


Zdravotní pojišťovna RBP na základě pravidelného čtvrtletního vyhodnocení překročení ochranného limitu na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vrátila za první polovinu roku 2021 13,3 tisícům klientů bezmála 9,7 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím roku 2020 se v průměru jedná o 16% nárůst.

Tradičně nejpočetnější skupinu představovali klienti z řad seniorů, kterým pojišťovna na bankovní účet nebo složenkou zaslala přes 8,9 milionů korun.

RBP současně evidovala i 281 klientů, na které se od 1. ledna 2020 vztahuje snížení ochranného limitu na 500 korun. Jedná se o pojištěnce, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a tuto skutečnost doložili pojišťovně kopií příslušného rozhodnutí. Snížení ochranného limitu se týká i pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. I tuto skutečnost ale museli RBP doložit kopií posudku o posouzení jejich zdravotního stavu.

Výsledky po jednotlivých čtvrtletích 2021:

  • 1.čtvrtletí vrácená částka 2,558 mil. Kč
  • 2.čtvrtletí vrácená částka 7,063 mil. Kč

Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku