PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Skupina Generali dosáhla v prvním pololetí vynikajícího růstu v provozním výsledku i zisku

generali


Pojišťovací skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, představila konsolidované výsledky za první pololetí roku 2023. Komentoval je přímo Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali: „Vynikající výsledky první poloviny roku 2023 nadále potvrzují účinnost naší strategie ‚Lifetime Partner 24: Driving Growth‘ a ukazují, že Generali je stále ziskovější, rozmanitější a odolnější, s pevnou finanční pozicí. V polovině cesty plánu jsme plně na správné trati k dosažení našich ambiciózních cílů, což potvrzuje, že Skupina má správnou strukturu pro navigaci v neustále se vyvíjejícím makroekonomickém a geopolitickém scénáři. Kromě toho nedávné akvizice společností Liberty Seguros a Conning, které posílí naše vedení v oblasti pojištění v Evropě a zvýší naši celosvětovou platformu pro správu aktiv, ještě více posílí celou Skupinu. To vše bylo dosaženo díky úsilí všech našich kolegů a obchodních poradců. Aktuální výsledky představují pevný základ pro pokračování v dosahování udržitelného růstu a vytváření hodnoty pro všechny naše zúčastněné strany.“

Ze schválené konsolidované pololetní finanční zprávy za uplynulé pololetí, která byla schválena představenstvem Assicurazioni Generali, mimo jiné vyplývají tyto skutečnosti:

  • Hrubé předepsané pojistné vzrostlo na 42,237 miliardy EUR (+3,6 %) díky pozitivnímu výkonu segmentu neživotního pojištění v čele s produkty, které se týkají pojištění motorových vozidel a pojištění majetku.
  • Technické rezervy životního pojištění dosáhly výše -877 milionů EUR (-2,3 %), pokles byl částečně kompenzován pozitivním příjmem pojistného v oblasti rizikového a investičního životního pojištění. Toto opatření je přitom v souladu se strategií skupiny na přeorganizaci svého portfolia v oblasti životního pojištění a také odráží trendy v odvětvích, které se objevují v bankovních kanálech v Itálii a Francii.
  • Provozní zisk silně vzrostl na 3,721 miliardy EUR (+28,0 %) mimo jiné díky diverzifikaci zdrojů zisku a zahrnuje příspěvek z předchozích akvizic.
    Zvláště provozní výsledek v segmentu neživotního pojištění vzrostl na 1,853 miliard EUR (+85,7 %).
    Provozní výsledek segmentu životního pojištění byl stabilní na 1,813 miliard eur (-3,5 %) a míra nového obchodu vzrostla na 5,81 % (+0,31 procentního bodu).
  • Upravený čistý výsledek po pololetí vzrostl na 2,330 miliardy EUR (proti 1,448 miliardy EUR v roce 2022) především důsledkem zlepšení provozního výsledku, který měl prospěch z diverzifikovaných zdrojů zisku, jednorázového kapitálového zisku spojeného s prodejem nemovitosti v Londýně (193 milionů EUR čistého z daní) a zohlednění dopadu 97 milionů EUR na odpisy ruských cenných papírů s pevným výnosem, které byly zaznamenány v 1. pololetí 2022.

Skupina potvrdila extrémně solidní kapitálovou pozici s ukazatelem solventnosti na úrovni 228 % (221 % v roce 2022).


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku