PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Skupina Generali posiluje své postavení v evropském pojišťovnictví akvizicí společnosti Liberty Seguros

generali


Skupina Generali, jejíž součástí je také Generali Česká pojišťovna, dosáhla dohody s Liberty Mutual o koupi společnosti Liberty Seguros, španělské pojišťovny působící ve Španělsku, Portugalsku, Irsku a Severním Irsku.

Tato transakce je plně v souladu se strategií „Lifetime Partner 24: Driving Growth“ společnosti Generali, která zvyšuje růstový potenciál skupiny, rozvíjí obchod s pojištěním majetku a odpovědnosti a posiluje její vedoucí pozici v Evropě. Díky této transakci Generali dosáhne čtvrté pozice na španělském trhu s pojištěním majetku a odpovědnosti a zároveň konsoliduje svou pozici coby druhý největší pojistitel na portugalském trhu. Generali převzetím Liberty Seguros rovněž vstoupí na trh v Irsku, a to s 10% tržním podílem. To představuje atraktivní příležitost pro další rozšíření evropského dosahu skupiny na ziskovém a atraktivním trhu. Tyto tři země nabízejí růstové příležitosti s nižší penetrací pojištění než podobné evropské trhy.
Očekává se, že transakce přinese dodatečné výhody z rozsahu pro celou skupinu Generali díky snížení nákladů, optimalizaci IT, vzájemnému prodeji produktů Generali a také díky silným zkušenostem skupiny s integrací podniků. Akvizice digitálních distribučních schopností společnosti Liberty Seguros představuje důležitý krok vpřed pro strategickou iniciativu skupiny zaměřenou na vícekanálový prodej napříč různými zeměmi.

Přečtěte si také:  Odškodnění za dopravní nehody výrazně vzrostlo, poprvé dosáhlo milionu korun

Philippe Donnet, generální ředitel skupiny Generali, uvedl: „Díky akvizici společnosti Liberty Seguros zrychlujeme implementaci naší strategie „Lifetime Partner 24: Driving Growth“, využíváme jedinečnou příležitost, která přinese udržitelný růst, posílí naši vedoucí pozici v Evropě a podpoří růst v segmentu pojištění majetku a odpovědnosti. Generali přebírá ziskový pojišťovací podnik ve třech rostoucích evropských trzích s velmi atraktivními charakteristikami, které vytvoří významnou dlouhodobou hodnotu pro všechny zúčastněné strany. Díky této transakci je Generali lépe připravena než kdy jindy stát se doživotním partnerem zákazníků v celé Evropě.“

Liberty Seguros je primárně zaměřena na pojištění majetku a odpovědnosti, přičemž těží z rostoucího podnikání v oblasti motorových vozidel a diverzifikovaného produktového mixu s více než 1,2 miliardy eur příjmů z pojistného v roce 2022. Na těchto třech trzích disponuje přibližně 1 770 zaměstnanci a 5 600 zprostředkovateli. Působí prostřednictvím agentů, makléřů a přímých kanálů, stejně jako prostřednictvím spolupráce s bankami.