PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Slavia pojišťovna nabízí nové zákonné pojištění realitních makléřů

new_home_for_sale_house_estate_new_buy_mortgage_family-565030.jpg!d


Slavia pojišťovna přichází na pojistný trh s novým speciálním produktem, který je určen realitním makléřům. „Makléři mají dle nově právních předpisů povinnost uzavřít pojištění svojí profesní odpovědnosti za škody, které může zapříčinit běžná, lidská chyba. Náš nový produkt jim umožňuje dostát svojí povinnosti a ochránit je před potenciálně likvidačními důsledky v případě vzniku finanční škody, za kterou nesou odpovědnost,“ říká Patricia Lepšíková, ředitelka underwritingu Slavia pojišťovny.

Pojištění odpovědnosti realitních makléřů vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 39/2020 Sb. ze dne 19. 12. 2019, který nabyl účinnosti 3. března 2020. Podle této zákonné normy jsou realitní makléři povinni uzavřít pojištění pro případ, že svojí chybou nebo opomenutím při výkonu činnosti způsobí jedné ze stran zprostředkovávané transakce nebo obchodního vztahu finanční škodu. „Nový předpis, který by poskytnul vyšší míru právní ochrany spotřebiteli, tedy tomu, kdo využívá služeb realitní kanceláře nebo realitního makléře, byl bezpochyby potřeba. Makléřům ukládá poměrně rozsáhlou škálu odpovědností. Tam, kde se jedná o lidsky pochopitelné neúmyslné chyby a opomenutí, je zcela na místě chránit samotné makléře – a v důsledku i spotřebitele – před finanční škodou, která může vzniknout,“ vysvětluje Patricia Lepšíková.

Podle současné zákonné úpravy mají realitní makléři povinnost sjednat pojištění s minimálním limitem pojistného plnění 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost, maximálně do výše 3 500 000 Kč při souběhu více pojistných událostí v jednom pojistném roce. Tyto limity se snižují o 50 % těm realitním zprostředkovatelům, kteří jsou na základě písemné smlouvy s jinou právnickou osobou – realitním zprostředkovatelem – oprávněni poskytovat služby pouze jménem takové právnické osoby.

Pojištění profesní odpovědnosti má ale širší rámec a je možné je využít v celé řadě dalších situací. „Ti, kteří vykonávají duševní činnost pojištění profesní odpovědnosti často podceňují. Výjimku tvoří lékaři, kteří si svou zodpovědnost více uvědomují. Klasický příklad využití tohoto druhu pojištění je přitom situace, kdy účetní nesprávně spočítá daně. Finanční úřad udělí poškozenému pokutu a on využije pojištění k jejímu pokrytí. Stejně tak může pojištění odpovědnosti ochránit třeba architekta v případě, že udělá chybu a špatně naprojektuje dům. Tato rizika se v žádném případě nevyplatí podceňovat,“ upozorňuje Patricia Lepšíková.