PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Statistiky pojistných podvodů za rok 2023. UNIQA loni před podvodníky uchránila 100 milionů korun

UNIQA Logo


V loňském roce řešila UNIQA v ČR a SR celkem bezmála 2 800 nových sporných kauz z nahlášených pojistných událostí. Uzavřeno bylo 1 016 případů se závěrem, že šlo o pokus o pojistný podvod. Podařilo se tak uchránit celkovou částku ve výši 100,5 milionu korun.

Česká republika

V Česku UNIQA rozplétala 2095 nových nejednoznačných škod klientů, tedy meziročně asi o 43 % více. Přitom sporné události šly napříč různými druhy pojištění, nejvíce však bylo kauz v pojištění aut a v pojištění majetku.

V roce 2023 se podařilo ukončit 755 šetřených případů se závěrem, že šlo o pokus o pojistný podvod (meziročně +5 % případů). Řada z nich byla ještě z předchozích let. Celkem se povedlo pojišťovně ušetřit 63,8 milionu korun, které díky prokázání nekalého jednání odmítla vyplatit klientům. Meziročně se částka navýšila o 64 %.

Průměrná částka na jeden odhalený podvod činila loni v ČR asi 87 tisíc korun; i tento ukazatel stoupl ve srovnání s rokem 2022 o více než polovinu. Nejvyšší uchráněná hodnota pocházela loni z pojištění majetku (necelých 18,7 milionů korun; podíl 29,3 % na počtu odhalených případů). Tento segment vykázal loni i nejvyšší hypotetickou průměrnou fingovanou škodu 253 000 korun. Bezmála čtvrtinu škod přinesly pokusy oklamat UNIQA v životním a úrazovém pojištění; téměř pětina případů pocházela z havarijního pojištění.

Kooperativa vloni odhalila 450 podvodů

Úhrnná výše škod, jejichž výplatu UNIQA kvůli pokusu o podvod neuskutečnila, meziročně nejvíce vzrostla u pojištění odpovědnosti (na trojnásobek), zatímco u životního a úrazového pojištění, u povinného ručení a u pojištění majetku stoupla obdobně o více než 80 %. I když zastoupení počtu škod z havarijního pojištění bylo vysoké, celková hodnota podvodů meziročně naopak klesla cca o 8 %.

Slovenská republika

Slovenští kolegové UNIQA šetřili loni celkem 663 nestandardních škodních hlášení, meziročně o 17 % více. Nejvíce sporných událostí bylo v pojištění aut a v majetkovém pojištění. Naopak pojištění odpovědnosti a životní pojištění zaznamenalo úbytek problematických případů. Během roku 2023 bylo řádně ukončeno šetření u 261 kauz s prokázaným kriminálním pozadím (oproti 2022 +18 %). Celkem UNIQA ušetřila pojistná plnění v souhrnné částce 1,44 milionu EUR (asi 35,3 milionu korun). Suma vzrostla meziročně o více než třetinu (+37,5 %).

Průměrná částka pokusu o podvod činila 5 535 EUR (asi 136 000 korun; meziročně o bezmála 16 % více). Nejvyšší průměrná uchráněná hodnota pocházela loni na Slovensku, stejně jako v sousední ČR, z fingované majetkové škody a dosáhla úrovně 6 607 EUR (161 430 korun). Největší podíl na celkové částce ušetřené za podvodné škody pocházela ze životního a úrazového pojištění (30 %), a to i přes pokles počtu nových sporných událostí. Dále vévodí v uspořené hodnotě obory pojištění majetku s povinným ručením (zastoupení v celkové uchráněné částce shodně přibližně po více než 25 %).

Rekordní rok 2023 v odhalování pojistných podvodů: uchráněná hodnota v Generali České pojišťovně dosáhla zatím nejvyšší částky 727 milionů korun

„Loňský vývoj v obou zemích můžeme znovu přičíst mixu negativních ekonomických vlivů. Stále trvá evidentní snaha vylepšovat si svou finanční situaci na úkor pojišťoven. Podobně jako v roce 2022 stoupl počet šetřených případů, současně ovšem podstatně narostla i průměrná částka připadající na jeden pokus o podvod. Ukazuje se, že klienti měli loni ještě větší kuráž a uplatňovali vyšší fingované škody. Pro útvar šetření nestandardních škod UNIQA to znamená vyšší objem práce na více kauzách a současně často i náročnější šetření a dokazování,“ komentovala výsledek Ivana Glombová, Fraud Manager UNIQA.

Příklady nepoctivého jednání klientů

Klient uplatnil škodu z obecné občanské odpovědnosti, k níž mělo dojít při stěhování přátel. Při nošení kusů nábytku zakopl nešťastně o vedle stojící velkoformátovou kvalitní televizi se zakřivením obrazovky v deklarované ceně 180 000 korun. Vzhledem k mimořádné ceně bylo provedeno detailní šetření a požadovány doklady a fotodokumentace k případu. Ty však byly zfalšovány se záměrem obelstít pojišťovnu a vymámit vysokou kompenzaci. Ve skutečnosti byla hodnota televize „zřícené při zakopnutí“ necelých 2 000 korun. Pachatelé jsou trestně stíháni.

Klientka si uzavřela rizikové životní pojištění. Zanedlouho uplatnila nárok na pojistné plnění z rizika invalidity v důsledku úplné ztráty zraku. Podle dokumentace nicméně nešlo o případ náhlého oslepnutí. Revizní lékaři si vyžádali další dokumentaci, z níž bylo prokázáno, že klientka postupně přicházela o zrak už dlouhodobě a byla kvůli tomu v péči lékařů. Při vstupu do pojištění však tuto diagnózu schválně zatajila a pokusila se vymoci neoprávněně finanční prospěch. Díky pečlivosti likvidátorů ušetřila UNIQA částku bezmála milion korun.

Klient pojistil dům před cca 12 lety. Dva roky po sjednání chtěl od pojišťovny pojistné plnění za poškození budovy. Nicméně tehdy bylo zjištěno, že k němu došlo už před vstupem do pojištění. Loni lokalitu postihlo zemětřesení. Zákazník vycítil příležitost pokusit se oklamat UNIQA znovu. Své tvrzení o poškození konstrukce podpořil čestným prohlášením a vyjádřením statika, že praskliny mohly být způsobeny otřesy země. Nicméně pojišťovna sáhla do archivu a zjistila, že uplatňované škody jsou zcela totožné s těmi z doby před 10 lety. Pojistné plnění ve výši 2 miliony korun bylo odmítnuto.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku