PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Svěřenské fondy jsou v kurzuJestliže jste majitelem nějakého majetku, který hodláte zabezpečit, můžete jej vložit do svěřenského fondu. Co jsou svěřenského fondy a jak fungují? Jedná se o zvláštní formu majetku, kterou můžete vy, jako zakladatel fondu, vyčlenit a do svěřenského fondu vložit.

Majetek spravuje vámi pověřený svěřenský správce a tento majetek nemá právní subjektivitu (z hlediska práva se jedná o věc), také se nejedná o právnickou osobu. Svěřenské fondy nabízejí snadné a rychlé zabezpečení majetku, a to jak soukromého, tak i firemního.

Můžete se tak snadno vyhnout jeho ztrátě, jež by mohla vyplývat z podnikatelského záměru nebo v rámci konkurenčního boje. V případě soukromého majetku předejdete nevhodnému nakládání s ním a můžete se vyhnout i exekuci. Velkou výhodou je anonymita majetku, který se do fondu vkládá.

Jak postupovat při založení svěřenského fondu?

Svěřenský fond vzniká z vůle svého zakladatele. Podkladem pro vznik fondu je pak notářský zápis společně s tzv. statutem svěřenského fondu. Tento dokument má za úkol upravovat všechny náležitosti týkající se fondu.

Také statut musí být vyhotovený notářským zápisem a musí obsahovat jméno osoby, která bude pověřená správcovstvím fondu a bude moci spravovat majetek do fondu vložený. Musí být určen i účel svěřenského fondu, osoba nebo osoby, které budou z fondu profitovat (obmyšlené osoby) a způsob plnění. Důležité jsou i podmínky správy fondu.

Ve většině případů se do fondu vkládá majetek, který v něm bude zůstávat po delší dobu. To je potřeba mít při zakládání fondu na paměti. Ne vždy je snadné předpokládat, co se v budoucnu stane, je tedy třeba nastavit pravidla a postupy, které budou řešit všechny možné eventuality a umožní nakládat s fondem za všech nastalých situací.

Druhy svěřenských fondů

Svěřenské fondy lze založit jak k soukromému, tak i k veřejně prospěšnému účelu. Pokud je fond založen za účelem soukromým, ve většině případů se do něj vkládají nemovitosti nebo různé druhy aktiv.

Do fondu však lze vložit také společnosti či jejich podíly. Jedná – li se o společnost s ručením omezeným, je potřeba, aby správce obstarával správu fondu takovým způsobem, který zajistí zachování nebo rozšiřování majetku. Veřejně prospěšné fondy mají za úkol podporovat nějakou veřejnou společnost.

Chcete – li zjistit informace o již existujících svěřenských fondech, můžete si prohlédnout rejstřík svěřenských fondů. Zápis nově vzniklého fondu do rejstříku obstarává notář, jenž má za úkol založení svěřenského fondu.

Pokud se pro založení svěřenského fondu rozhodnete, je dobré spojit se s odborníky, kteří se touto problematikou zabývají, se zakládáním fondů mají zkušenosti, a tudíž mohou snadno připravit potřebné podklady. Založení svěřenských fondů je spojováno s určitými náležitostmi, jež je potřeba dodržet. Se založením vám rádi pomohou v registrační agentuře – Parker & Hill.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku