PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Těhotná příchozí z Ukrajiny a zdravotní péče. Jak to funguje?

tehotenstvi

Foto: pixabay.com„Ubytovala jsem u sebe těhotnou ženu z Ukrajiny, která se dostala do ČR kvůli současnému konfliktu. Jak má postupovat, aby mohla čerpat zdravotní péči v Česku? A jak to bude se zdravotním pojištěním jejího novorozeného dítěte?“

Podmínky čerpání zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny, ale například i přihlášení dítěte do systému veřejného zdravotního pojištění nově upravuje aktuálně přijatý „Zákon o opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk ruské federace“ (dále Zákon). Jedná se o jeden ze zákonů tzv. Lex Ukrajina.

Pokud nemá těhotná žena akutní zdravotní problém, měla by si nejprve vyřídit potřebné dokumenty – vízum za účelem strpění a náhradní průkaz pojištěnce. Pro vyřízení těchto několika nutných formalit doporučujeme navštívit Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU) – příchozí vše vyřídí na jednom místě a bez poplatků. VZP má své pracovníky v těchto centrech po celé České republice.

V případě, kdy si těhotná utečenka nestihne tyto formality vyřídit, Zákon garantuje, že bude ženě uhrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění zdravotní péče poskytnutá na území ČR až 30 dní před udělením víza za účelem strpění ve stejném rozsahu jako každé jiné pojištěnce. Nastane-li tato situace, je těhotné Ukrajince doporučeno se prokázat u lékaře například platným cestovním dokladem s datem vstupu do EU. Následně si musí žena zažádat o udělení víza za účelem strpění do 30 dní po porodu, aby byla zaregistrovaná v systému veřejného zdravotního pojištění a mohla tak čerpat zdravotní péči.

Setká-li se s tímto případem neodkladné péče (u těhotné utečenky z Ukrajiny bez víza) poskytovatel zdravotní péče, je mu doporučeno si tyto identifikační údaje z cestovního dokladu zaznamenat pro účely pozdějšího vykazování zdravotní pojišťovně. Dle doporučení MZ ČR je v těchto případech nejlepší variantou navštívit nejbližší nemocnici, a to ideálně nemocnici státní (viz informace na webu MZ ČR). Až těhotná utečenka vízum za účelem strpění následně získá, bude možné tuto péči standardním způsobem vykázat příslušné zdravotní pojišťovně.

Gynekologická péče

Lékař v oboru gynekologie postupuje u těhotné pojištěnky z Ukrajiny (dle vyhlášky č. 134/1998 Sb.) obdobně jako u pojištěnek s trvalým pobytem a vykazuje veškerou poskytnutou hrazenou péči zdravotní pojišťovně standardním způsobem jako u pojištěnek s trvalým pobytem. Jinými slovy, žena, která již má vízum o strpění a je registrovaná u VZP, má hrazenou péči ve stejném rozsahu jako občanka Česka. V případech, kdy si nestihne registraci vyřídit, Zákon opět garantuje, že bude ženě péče poskytnuta a veřejné zdravotní pojištění jí bude platit až 30 dní před udělením víza o strpění.

Lékař těhotnou pojištěnku zaregistruje, zjistí maximum informací, především anamnézu a to, jaká vyšetření již pojištěnka absolvovala na Ukrajině, provede příslušná vyšetření dle doporučených postupů, pokud již nebyla provedena, a zjistí aktuální týden těhotenství. Provede také případná chybějící screeningová a další preventivní vyšetření. Těhotnou pacientku zavede do své evidence, založí zdravotnickou dokumentaci a taktéž dle zjištěného týdne těhotenství odešle do porodnice. Poté poskytuje ženě standardní péči jako ostatním pacientkám, které má ve své péči.

Přihlášení miminka narozeného na území České republiky

Dítě, které se narodí na území České republiky, a alespoň jeden z jeho rodičů bude mít v době porodu udělené vízum za účelem strpění, bude na prvních 60 dní života pojištěno u zdravotní pojišťovny rovnou ze zákona. Pro další pokračování účasti novorozence ve veřejném zdravotním pojištění je zapotřebí následně vyřídit vízum také pro něj.

Dítě, které se narodí na území České republiky a jehož ani jeden z rodičů v době porodu nemá vízum za účelem strpění, bude na základě Zákona dodatečně pojištěno až 30 dní před tím, než pro ně rodiče vízum získají.

Jakmile bude narozenému dítěti uděleno vízum o strpění, musí ho rodiče ještě přihlásit do systému veřejného zdravotního pojištění u zdravotní pojišťovny, u které je zaregistrovaná jeho matka.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku