PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Téměř 119 tisíc klientů životního pojištění UNIQA ušetří na daních

pretty-351884_640


Během ledna rozesílá UNIQA pojišťovna svým téměř 119 tisícům klientů v soukromém životním pojištění informaci o možnosti vystavení daňových potvrzení k uplatnění odpočtu za zaplacené pojistné v roce 2019. Celkové daňově uznatelné pojistné zákazníků dosáhlo loni částky bezmála 570 milionů korun.

Zákazník individuálního rezervotvorného životního pojištění UNIQA bude v daňovém přiznání průměrně odečítat ze základu za loňský rok asi 4.800 korun, což představuje růst oproti roku 2018. Nárůst byl zapříčiněn pozitivním vývojem ekonomiky a zvyšujícím se průměrným pojistným na smlouvách.

Podle platného zákona lze odečíst od základu daně částku pojistného na soukromé životní pojištění v případě, je-li plátce pojistného současně pojištěnou osobou a je-li smlouva uzavřena minimálně na pět let s výplatou pojistného plnění nejdříve v 60 letech věku klienta. Maximální částka takto uplatnitelného odpočtu je 24.000 korun. Z porovnání se skutečným průměrným odpočtem klientů UNIQA za rok 2019 je patrné, že zákazníci životního pojištění ani zdaleka tohoto maxima nevyužívají.

Potvrzení UNIQA pojišťovny se již nerozesílají hromadně poštou.

Klienti, kteří mají na vystavení potvrzení nárok, jsou rozděleni na 4 skupiny podle způsobu preferované komunikace nastavené z jejich strany.

  • Skupině 1 bude zaslán e-mail s odkazem na zákaznický portál myUNIQA, a také návod, kde si mohou stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2019.
  • Skupině 2 bude zaslán e-mail s unikátní URL zašifrovanou adresou a heslem (RČ pojistníka); po otevření bude k dispozici potvrzení ve formátu PDF.
  • Skupině 3 bude zaslána SMS s informací o tom, že se mohou zaregistrovat na zákaznický portál myUNIQA (pokud dosud nejsou), a odtamtud si stáhnout svoje daňové potvrzení na rok 2019. Odesilatelem SMS zprávy je UNIQACZ.
  • Skupině 4 bude odesláno potvrzení poštou.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo přání se mohou klienti obrátit na e-mailovou adresu zivot@uniqa.cz nebo telefonicky na naší zákaznické lince 488 125 125.

Předkládá-li klient daňové přiznání finančnímu úřadu sám, odpočet zaplaceného pojistného uplatní při vyplnění daňového přiznání, k němuž přiloží Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2019 a případně kopii pojistné smlouvy, byla-li sjednána v roce 2019 nově. Lhůta pro podání přiznání je do konce března 2020, resp. června 2020, využije-li zákazník služeb daňového poradce.

Provádí-li za klienta zúčtování záloh na daň jeho zaměstnavatel, podepisuje zákazník u svého zaměstnavatele Prohlášení o dani z příjmů. Pro uplatnění daňových výhod před podpisem Prohlášení doloží Potvrzení pojišťovny o pojistném zaplaceném na rok 2019. Musí tak učinit do 17. února 2020.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku