PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Téměř 70 tisícům dětí vloni VZP přispěla na péči klinického logopeda, obor ale pomáhá i dospělým

vzp-logo


Každé páté dítě trpí podle Asociace klinických logopedů ČR nějakou poruchou v oblasti řeči, jazyka nebo komunikace. Včasný záchyt onemocnění jazykového a komunikačního systému přitom podle odborníků vede k výrazně vyšší efektivitě péče a snižuje i počet nutných návštěv u klinického logopeda. Problémy se netýkají pouze dětské populace, klinická logopedie pomáhá i dospělým pacientům, například po cévních mozkových příhodách. VZP vloni přispívala na péči o více než 76 tisíc pacientů v ordinacích klinických logopedů, celkem na jejich léčbu vynaložila 306 milionů korun.

Děti a mladiství do 18 let

VZP hradila v loňském roce péči klinického logopeda o 67 800 dětských, resp. mladistvých klientů, z celkového počtu tak téměř devět z deseti pacientů tvoří právě děti a mladiství do 18 let, častěji se přitom jedná o chlapce (43 000). Celkem VZP uhradila za výkony u dětí a adolescentů 275 milionů korun. Nejčastěji se léčba týkala onemocnění z kategorie neurovývojových poruch, které se u pacienta vzájemně prolínají, jedná se především o vývojovou poruchu jazyka (vývojovou dysfázii), řeči – artikulace, zejména její srozumitelnosti, také plynulosti (koktavost a breptavost). Dále sluchových vad (včetně pacientů, kterým byl implementován kochleární implantát) i chromozomálních aberací a monogenně dědičných chorob.

„Rodiče své děti přirozeně pozorují, mají srovnání s jejich vrstevníky. Určitě není nutné propadat panice, pokud dítě v pěti letech neumí vyslovit R nebo Ř. Avšak je dobré mít alespoň rámcovou představu o tom, co by mělo v různé fázi věku zvládat. Vzhledem k vývojovým poruchám jazyka je určitě zásadní sledovat, zda dítě dobře rozumí, kolem 2 roku by mělo zvládat alespoň 50 slov a začít tvořit věty,“ říká Lenka Pospíšilová, která při pochybnostech ohledně vývoje jazyka a řeči doporučuje preventivně navštívit klinického logopeda.

Neurovývojovou poruchu u dítěte ve čtyřech letech může signalizovat například to, že dítě nespojuje slova, netvoří věty, není schopné si zapamatovat jednoduchou říkanku, komolí slova. O rok později by rodiče měli zpozornět, pokud jejich potomek zaměňuje hlásky ve slovech, nedokáže odvyprávět krátký děj, má oslabenou krátkodobou paměť nebo je motoricky neobratné. „Rodičům doporučujeme nespoléhat na to, že dítě z nějaké poruchy vyroste, že se to samo srovná. V případě pochybností je vždy lepší poradit se s odborníkem a pokud možno začít případný problém řešit. Pokud se jedná o neurovývojové poruchy, doporučuje se začít návštěvou u klinického logopeda s logopedií kolem 3. roku věku. Určitě nejpozději před zahájením povinné školní docházky,“ říká Barbora Richtrová.

Dospělí

VZP uhradila v loňském roce 30 milionů korun také za péči o dospělé klienty, těch bylo téměř 8 600. V péči klinického logopeda jsou nejčastěji pacienti s afázií (porucha tvoření a porozumění jazyka), dysfagií (porucha polykání) nebo dysartrií (porucha srozumitelnosti řeči) jako následky úrazu či cévní mozkové příhody.

Kliničtí logopedi také pomáhají lidem po úrazech hlavy či po prodělaném neurologickém onemocnění, které způsobilo poruchu řeči či sluchu apod. Včasný záchyt vad sluchu i hlasu je podstatný také u těchto pacientů. „Pokud se terapie zahájí v akutním stádiu onemocnění, tzn. například po mozkové příhodě nebo po operacích hrtanu, můžeme maximálně zvýšit kvalitu života takového pacienta, dříve ho vyléčit či přispět ke zlepšení stavu,“ vysvětluje Irena Cudlínová. Kliničtí logopedi se podílejí také na záchytu kognitivních poruch.

Část dospělých pacientů, kteří zamíří do ordinací klinického logopeda, se potýká s přetrvávajícími potížemi či vadami z dětství. Může jít o perzistentní neurovývojové poruchy, koktavost či breptavost nebo obtíže ve výslovnosti, například v důsledku rozštěpových a sluchových vad. Klinický logoped působí nejen v ambulantní sféře, ale také v nemocnicích (včetně několika perinatologických centrech), lázních a stacionářích.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku