PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

Trendy, které budou podle Accenture určovat směr pojišťovnictví v roce 2021Jaké události ovlivní svět v příštích měsících? Nejistá geopolitická situace, ekonomická překvapení, technologické průlomy, další pandemie? Nevíme. Můžeme však identifikovat 10 klíčových trendů, které budou mít zásadní dopad na segment pojišťovnictví.

„Nepředvídatelné události sice mohou ještě částečně ovlivnit vývoj těchto trendů, nicméně jejich včasné pochopení umožní pojišťovnám sladit své podnikání s měnícími se potřebami zákazníků a přinášet nové, lukrativní produkty a služby,“ říká Jiří Sobola, Managing Director Accenture ČR pro oblast pojišťovnictví.

Trend 1: Roste důležitost zdravotních a wellness služeb

Pandemie covid-19 posunula zdraví a wellness do popředí zájmu zákazníků. Pojistitelé reagovali posílením tradičního krytí lékařské péče, životního pojištění a řadou nových produktů pro zdraví a welness. Ti, kdo si rychle vytvoří silnou pozici v celém ekosystému zdraví, získají oproti konkurenci velkou výhodu.

Trend 2: Phygital – propojení fyzické a digitální zkušenosti se stává standardem

Digitální služby a distribuční kanály budou primárním kontaktem se zákazníkem. Fyzický kontakt budou zákazníci vyhledávat, když budou potřebovat radu ohledně komplexních rozhodnutí a nabídek. Spotřebitelé se během pandemie přesunuli k využívání digitálních služeb a jen málokdo se zcela vrátí ke svým předchozím zvykům. Digitální služby, které jsou bezproblémově kombinovány s tzv. „phygital“ zážitky spojujícími fyzickou a digitální zkušenost zejména na mobilních platformách, budou klíčovým rozdílem a konkurenční výhodou při nákupu pojištění. Kdo bude zavádět lákavé digitální nabídky pomalu, přijde o zákazníky.

Trend 3: Více pojišťoven se odváží i mimo pojištění

Pokrok v digitálních technologiích otevírá pro pojistitele řadu příležitostí, pokud chtějí expandovat za hranice svých tradičních trhů. Stagnující výnosy z pojistného a nízké výnosy z investic předpokládané pro rok 2021 tento trend urychlí. Pojišťovny tak budou uzavírat nová a možná překvapivá partnerství.

Trend 4: Speciální produkty jsou v kurzu

Pojišťovny v posledních měsících zavádějí řadu inovativních pojištění, která umožňují efektivnější řízení rizik. Poptávka po produktech na míru, jako je krytí kontinuity podnikání pro malé podniky, ochrana před kybernetickými hrozbami, pandemické pojištění a pojištění zrušení událostí, budou nadále stoupat. Zájem o pojistné produkty zaměřené na konkrétní demografické skupiny, jako jsou tzv. „young adults“ (mladí lidé mezi 20. a 30. rokem života) nebo senioři, bude obzvláště silný a bude představovat příležitosti partnerství mezi zavedenými subjekty a pojišťovnami.

Trend 5: Obři ještě více porostou

Nové inovativní pojišťovny se v posledních několika letech těšily pozornosti a přilákaly značné finanční prostředky. Budou to však tradiční poskytovatelé pojištění, kteří se v letošním roce dostanou do popředí. Jejich síla aktiv a rozsáhlé interní zdroje jim umožní překonat možné nepříznivé ekonomické podmínky a zajistit si nové příjmy. V pojišťovnictví se pravděpodobně v roce 2021 dočkáme některých významných fúzí a akvizic.

Trend 6: Důvěra se stává nezbytností

Důvěra spotřebitelů se stane klíčovou součástí podnikání v roce 2021. V současné době spotřebitelé nejenže očekávají, že jim poskytovatelé nabídnou dobré služby, ale také vyžadují, aby chránili jejich osobní údaje. Navíc stále častěji předpokládají, že se firmy budou chovat eticky po všech stránkách. Pojistitelé, kteří ztratí důvěru zákazníků, riskují značné poškození pověsti.

Trend 7: Udržitelnost je budoucnost

Pojišťovny se letos dostanou pod rostoucí tlak, aby prokázaly svou podporu iniciativám podporujícím udržitelný rozvoj, které se zabývají změnou klimatu, znečištěním životního prostředí a sociální nespravedlností. Společnosti, jež budou tyto prolémy řešit, získají konkurenční výhodu, posílí svou značku a nebudou muset dohánět požadavky regulátorů, které stejně brzy přijdou.

Trend 8: Pokračování digitální transformace

Aby pojišťovny vytvořily nové podmínky pro svůj další růst, bude i letos výrazným způsobem akcelerovat proces digitalizace klíčových provozních a obchodních procesů a jejich přechod do online režimu. Bude pokračovat modernizace IT sektoru pojišťoven a zavádění nových technologií jako jsou umělá inteligence nebo pokročilá analytika.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku