PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA: Anketa – jak vnímají zaměstnanci home office nyní a do budoucna?

apartment_hotel_luxury_view_sea_mountains_the_sun_holiday-notebook-pocitac-vyhled-kafe

Foto: pxhere.comV souvislosti s více než roční zkušeností s prací na dálku a s vyhlídkami na uvolnění restrikcí díky pokračující vakcinaci provedla UNIQA interní on-line anketu, v níž zaměstnanci sdíleli své poznatky z dlouhodobého home office i své postoje k budoucí organizaci práce po skončení omezujících opatření.

Ve výzkumu odpovědělo na otázky zaměstnavatele celkem 517 respondentů ze skupiny UNIQA v ČR a v SR. On-line anketu zorganizovaly ve spolupráci útvar Lidských zdrojů a útvar Firemní kultury a zaměstnanecké zkušenosti během března a dubna 2021.

Home office se osvědčil. Běží během něho i fúze

Bezmála tři čtvrtiny si distanční práci pochvalují, a i nadále by chtěly zčásti pracovat jako poslední rok. Přitom pro čtyři z deseti by bylo ideální pracovat mimo kancelář 3-4 dny v týdnu, tři z deseti považují za optimální model 1-2 dny v týdnu. Pouze 4,5 % dotázaných se do budoucna bez home office raději obejde úplně a chce docházet na pracoviště každý pracovní den. Jen necelé procento respondentů uvedlo, že jim jejich druh práce home office neumožňuje.

„Tento fakt dokládá, jak převratně covid-19 na organizaci práce zapůsobil. Zatímco před pandemií využívali naši zaměstnanci režim práce odjinud několik dnů v měsíci, po vypuknutí prvního lockdownu jsme dokázali během několika týdnů zajistit pro naprostou většinu z nich stálý model práce na dálku díky technologickému vybavení a jasným organizačním pravidlům,“ konstatuje Anna Podgornaya, ředitelka divize HR, brandu a komunikace v UNIQA.

A generální ředitel Martin Žáček dodává: „Současně je z výsledků skupiny UNIQA v ČR a SR zřejmé, že produktivita neklesla a všechny projekty běží podle předem stanoveného plánu. Kromě toho máme asi nejpatrnější důkaz toho, že distanční práce může být stejně efektivní jako v kanceláři: V podmínkách restrikcí a opakovaného lockdownu realizujeme fúzi se společnostmi AXA v Česku i na Slovensku, jejichž akvizici naše mateřská společnost oznámila loni v únoru, těsně před vypuknutím pandemie v Evropě. I přesto jsme dodrželi časový harmonogram spojování, které probíhalo kompletně na dálku. Finální sloučení formou legal merger plánujeme na letošní léto.“

Jak home office zaměstnanci vnímali

V anketě si oslovení zaměstnanci pochvalovali na home office zejména úsporu času a nákladů na dojíždění (77 %), volnost volby, odkud budou pracovat (53 %), svobodu organizace práce a lepší sladění s rodinným děním (59 %). Více než třetina (38 %) si váží i důvěry, kterou jim nadřízení projevují.

Samozřejmě zčásti spatřované výhody souvisí s nouzovými podmínkami, kdy bylo zapotřebí starat se o děti, zajistit jejich domácí vyučování a pečovat o seniory. Právě home office pomohl toto všechno sladit, i když současně přinesl i negativní jevy.

https://aboutliving.cz/2021/05/27/home-office-vetsine-cechu-nevyhovuje-i-kvuli-nedostatku-prostoru/

Ty respondenti v anketě UNIQA shrnuli takto: odloučení a izolaci, kdy kolegy bylo možné vidět jen on-line, pociťovalo špatně 79 %, a tři z deseti vnímali náročnější komunikaci a koordinaci s kolegy a nadřízenými. Více než polovina (51 %) uvedla, že pracovala déle než při běžné docházce na pracoviště.

Tyto poznatky korespondují s obecnými trendy, které lze aktuálně sledovat. Aby pomohla lidem vyrovnat se se změnami, připravila UNIQA tréninky odolnosti, a také asistenční pomoc pro zaměstnance jako nový benefit. V rámci ní mohou absolvoval konzultaci s externím mentálním koučem.

Novinky v práci

Nový standard – tak bývá mnohem větší zařazení distanční práce označováno všeobecně. Také v UNIQA se předpokládá, že po skončení pandemie nedojde striktně k návratu k původnímu modelu organizace práce, ale že bude podstatně uvolněn. „Naši pracovníci během lockdownů a restrikcí ukázali, že pracují s potřebným nasazením a produktivitou i bez píchaček a každodenní přítomnosti v kanceláři. Chceme jim umožnit větší flexibilitu i po uvolnění opatření nejen větším fondem home office, ale také úpravou pracovišť a posílením neformálních zón, jako jsou terasy nebo relax koutky. Ty budou sloužit jak pro setkávání, na které se všichni tak těšíme, tak i pro práci, bude-li mít někdo zájem během dne změnit prostředí,“ vypočítává plány Anna Podgornaya.

Současně je zřejmé, že do budoucna ubude služebních cest. Rok se potřebné záležitosti řešily efektivně pomocí schůzek Teams, Skype nebo Webex na dálku. Dá se předpokládat, že podstatná část zůstane v této formě, což přispěje k úspoře času, nákladů, ale i k ochraně životního prostředí.

UNIQA vznikla rovněž iniciativa #NaMeetingSrozumem s cílem přetvořit denní pracovní rutinu do zdravější rovnováhy: on-line schůzky byly zkráceny a každý druhý pátek je zcela bez porad a konferenčních hovorů.

Uplynulý rok přinesl ale i novinky, u nichž by bylo zdravé zůstat i nadále. „Někteří manažeři zavedli tzv. walking meetingy, které se odehrávaly na dálku přes mobil za chůze. Nemusí-li účastník prezentovat, může se během schůzky procházet, dělat něco pro zdraví, a současně být přítomen na setkání. Jiná část si oblíbila outdoorové schůzky v parku nebo třeba na místě s pěkným výhledem, u nichž hodlá zůstat i nadále,“ vypočítává Jakub Heikenwälder, ředitel pro firemní kulturu a zaměstnaneckou zkušenost UNIQA.