PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA byla úspěšná v soutěži Finanční produkt 2021

UNIQA Logo


Dnes vyhlásila analytická společnost Scott & Rose nejlepší produkty z finanční sféry na českém trhu. Za loňský rok se umístila UNIQA pojišťovna dvakrát na medailových pozicích se svým pojištěním schopnosti splácet hypoteční úvěr a cestovním pojištěním. Oba produkty uspěly i v předchozích ročnících.

Dnes zveřejnila společnost Scott & Rose výsledky soutěže „Finparáda.cz – Finanční produkt roku 2021“. Stalo se tak už pojedenácté za sebou. Za rok 2021 soutěžily finanční instituce celkem ve 12 kategoriích, v nichž se vyhlašují 3 nejlepší subjekty. Klání je možné sledovat on-line v žebříčku Finparády.cz po celý rok. Pořadí určují odborní analytici firmy Scott & Rose. Sledují produkty průběžně a pravidelně měří jejich parametry. Při každé změně parametrů některého z produktů je přehodnoceno pořadí. Metodika výpočtu je pro žebříček vždy pevně daná a po delší dobu neměnná.

V rámci pojištění byly za loňský rok hodnoceny tyto druhy: rizikové životní pojištění, pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr, pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr a cestovní pojištění. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr se umístilo na třetí příčce a cestovní pojištění od UNIQA získalo za loňský rok druhé místo.

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Raiffeisen je moderní produkt s nadstandardním pojistným krytím a krátkými srozumitelnými pojistnými podmínkami. Je v nabídce od jara 2018. Kryje zdravotní problémy nebo ztrátu zaměstnání, což jsou největší strašáky většiny klientů s hypotékou. Při pracovní neschopnosti nebo ztrátě zaměstnání zaplatí UNIQA klientovi za každých 30 dní jejich trvání pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru, a to až 12x za sebou. V případě úmrtí nebo invalidity III. stupně uhradí UNIQA za pojištěného celý nesplacený zůstatek jeho úvěru. Pojištění kryje nedobrovolnou ztrátu zaměstnání i nedobrovolné ukončení služebního poměru. Vztahuje se rovněž na nedobrovolnou ztrátu zaměstnání na dobu určitou, která bývá u konkurence obvykle ve výlukách. Pro vstup do pojištění u hypotéky do 3 milionů Kč stačí splnit tři podmínky: být mladší 65 let, nebýt v pracovní neschopnosti a nemít přiznaný III. stupeň invalidity. U vyšších úvěrů je navíc třeba vyplnit krátký zdravotní dotazník. Pojištění myslí pružnou úpravou i na případnou změnu ze zaměstnaneckého poměru na podnikání.

Cestovní pojištění UNIQA prochází každoročně inovacemi. Byly výrazně navýšeny limity krytí (včetně jedinečného zubního ošetření až do výše limitů), a loni v reakci na panující pandemii covidu-19 zavedeno krytí pro toto onemocnění ve všech státech, kromě „obecně zapovězených pro cestování” ze strany Ministerstva zahraničních věcí. Kompletní krytí pro medikaci, ošetření, lékařem nařízení testování, hospitalizaci a speciální repatriaci, je-li v souvislosti s covidem potřeba, dostane zákazník v základním krytí, tedy bez připrážek nebo nutnosti sjednat si připojištění.

Loni na jaře přidala UNIQA užitečnou službu Letíme+ řešící komplikace v letecké dopravě a podporující klienta v uplatnění jeho oprávněných nároků vůči leteckým společnostem. Asistenci Letíme+ lze sjednat k on-line cestovnímu pojištění za jednotnou cenu 170 korun, a to bez dalších poplatků a odměny pro partnerskou společnost ze získané kompenzace. Lze ji využít v případě zpoždění nebo zrušení letu, nezaviněnému zmeškání navazujícího letu, odepření vstupu na palubu letadla nebo při přepravě v nižší třídě, než za klerou zákazník zaplatil.

Velkou část klientely UNIQA tvoří turisté vyjíždějící s cestovními kancelářemi a agenturami, s nimiž UNIQA smluvně spolupracuje. Klienti spoléhají na krytí léčebných výloh při akutním onemocnění nebo úrazu v zahraničí, a dále na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti i pojištění storna zájezdu.

Jde také o nejčastěji sjednávané on-line pojištění. K cestovnímu pojištění patří rozsáhlé asistenční služby. Cena rodinné formy je jednou z nejvýhodnějších na trhu. Lze do něj zahrnout až 4 děti, přičemž od druhého z nich je krytí poskytnuto už zdarma.

„Opětovné získání medailových pozic pro pojistné produkty UNIQA je dokladem naší úspěšné průběžné inovační práce v reakci na trendy na trhu. Pečlivě sledujeme aktuální vývoj, abychom přizpůsobili rozsah pojistné ochrany novým podmínkám a přinesli našim zákazníkům skutečně užitečné zabezpečení podle současné situace,” zdůraznila Helena Radovanská, ředitelka Product Factory & Pricing UNIQA.


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku