PojMag.cz

Magazín o pojišťovnách a pojištění

UNIQA eviduje za první pololetí nárůst počtu pojistných podvodů

UNIQA Logo


UNIQA pojišťovna se sídlem v Praze podniká v Česku a na Slovensku. V letošním roce šetřila během prvních šesti měsíců celkem 1 023 nových případů pokusů o podvodné jednání (meziročně bezmála o třetinu více). Za stejné období dokončila vyšetřování 450 potvrzených kauz, u nichž klient pojišťovnu klamal, což znamenalo meziročně 5% nárůst. Celková uchráněná hodnota v ČR a SR z odhalených podvodů činila 41,95 milionu korun.

UNIQA Česká republika

UNIQA pojišťovna odhalila za prvních šest měsíců letošního roku celkem 762 nových sporných pojistných událostí; v porovnání s rokem 2021 o 48 % více. Analytici dávají nárůst i do možné souvislosti s pandemickými omezujícími opatřeními, která mohla mít v uplynulých dvou letech pro řadu klientů existenční povahu, a také s nynějším oslabením ekonomického růstu a silnou inflací tvrdě dopadajícími na populaci. Někteří klienti se v krizi mohou domnívat, že chybějící prostředky „získají“ z pojištění snáze než jinde.

Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 358 kauz (meziročně +43 %; včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli čeští „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 27 milionů korun. Celková uchráněná částka meziročně v Česku klesla o pětinu. To bylo ovšem dáno započtením jedné velmi mimořádné kauzy s dopadem 14 milionů korun v loňském výsledku. Pokud bychom tuto událost nechali stranou, meziročně UNIQA v ČR uspořila na pojistných plněních letos o 39 % více.

Za prvních šest měsíců roku 2022 činila průměrná částka, o niž chtěli podvodníci UNIQA pojišťovnu obrat v prokázaných případech činila asi 75 400 korun. Nejvíce sporných případů registruje UNIQA pojišťovna v havarijním pojištění: ty tvoří 48 % všech nově šetřených nároků v ČR, a společně s povinným ručením dokonce 65 %. V havarijním pojištění průměrná výše prokázaného pokusu letos dosáhla 43 300 korun. O něco nižší byl průměrný odhalený pokus o obohacení z povinného ručení (36 000 korun). Velmi častými případy podvodu motoristů jsou fingované a dohodnuté nehody, které mají „pokrýt“ předchozí škody vzniklé jinde a jinak.

Dominance oboru pojištění osob byla patrná u kriminálních aktivit zákazníků tři roky po sobě v období 2015-2017. Poté tři roky výskyt klesal, ale od loňska dochází k mírnému nárůstu. Vedle „tradičních“ odvětví denních dávek v pracovní neschopnosti nebo denního odškodného za dobu léčení úrazu, kdy klienti deklarují delší období s nárokem než skutečné, registruje UNIQA od loňska další fenomén. Je jím zvýšený výskyt uplatňování újmy na zdraví v rámci připojištění horních končetin. Někteří klienti se snaží vytěžit z něj záhy po sjednání smlouvy plnění UNIQA. Tuto oblast pojišťovna pozorně sleduje, zda se nejedná o častější účelové uzavírání pojištění. Často jde o pojistná plnění v milionové výši.

Během 1. pololetí 2022 se podařilo uzavřít tři větší kauzy. V jednom případě se jednalo o majetkové pojištění, kde šlo o podvod ve výši 4,5 milionu korun (úmyslně zapálená nemovitost). Další dvě kauzy se týkaly škod na zdraví pojištěných osob v celkové hodnotě rovněž 4,5 milionu korun, kdy zákazníci vědomě zatajili svůj skutečný zdravotní stav při sjednávání pojištění a nenahlásili dosavadní léčené potíže, na něž pak chtěli nárokovat pojistné plnění.

Během prvních šesti měsíců roku výrazně stoupl počet šetřených nestandardních událostí v pojištění majetku (na trojnásobek) a v pojištění odpovědnosti (na více než dvojnásobek). Na majetkové pojištění připadá rovněž největší meziroční nárůst dokončených případů s uchráněnou hodnotou, jichž bylo třikrát více v porovnání s prvním pololetím 2021.

UNIQA Slovenská republika

Slovenská UNIQA odhalila za prvních šest měsíců letošního roku celkem 261 nových sporných pojistných událostí, což byla srovnatelná úroveň s předchozím rokem. Šetření s prokázáním podvodných aktivit bylo ve sledovaném období ukončeno u 92 kauz (včetně některých starších z minulých let). Celkově se chtěli „také klienti“ neoprávněně obohatit o částku 586 150 EUR (necelých 15 milionů korun). Celková uchráněná částka tak meziročně na Slovensku stoupla o více než třetinu.

Za prvních šest měsíců roku 2022 činila průměrná částka, o niž chtěli podvodníci UNIQA pojišťovnu v prokázaných případech obrat, přibližně 6 400 EUR (cca 165 000 korun). Podobně jako loni, velké množství nových sporných případů registrovala i letos slovenská UNIQA v havarijním pojištění, povinném ručení a v pojištění majetku: počty nově šetřených kauz ale vzrostly v této trojici odvětví jen v pojištění majetku (o 22 %), zatímco oba motoristické segmenty UNIQA zaznamenaly pokles. V součtu povinného ručení a havarijního pojištění šlo i letos o nejvyšší podíl na všech nových kauzách (42 %). V havarijním pojištění byla průměrná výše prokázaného pokusu letos 2 100 EUR korun (cca 54 000 korun). Více než dvojnásobnou výši měl ovšem průměrný odhalený pokus o obohacení z povinného ručení 4 800 EUR (téměř 125 000 korun). Jeden stále se opakující „recept“ podvodníků: UNIQA měla za klienta z povinného ručení hradit škodu na vozidle, do něhož údajně nacouval. Pečlivým šetřením za účasti znalce se prokázalo, že havarované části poškozeného auta takové nehodě vůbec neodpovídají. Protože šlo o prémiovou značku, UNIQA tak odmítla vyplatit poměrně vysokou částku 32 000 EUR (asi 820 000 korun) za „dohodnutou“ pojistnou událost a vypověděla klientovi smlouvu. Důvodem nárůstu uchráněné hodnoty je rovněž zaměření vyšetřovatelů na detailní zkoumání nároků na pojistné plnění za újmu na zdraví po dopravních nehodách zaviněných klienty z povinného ručení UNIQA.

Vedle pojištění aut se na Slovensku podvádělo hlavně v pojištění majetku. Uchráněná hodnota z odhalených podvodů činila za prvních šest měsíců 2021 celkem přes 135 000 EUR (cca 3,5 milionu korun). To byla více než dvojnásobná suma v porovnání s loňským prvním pololetím.

Obor pojištění osob loni zaznamenal nejvyšší dynamiku nárůstu nových kauz, když meziročně stoupl jejich počet na 2,8násobek v porovnání s prvním pololetím 2021. Uchráněná hodnota se výšila na 245 000 EUR (6,25 milionu korun), když meziročně vzrostlo podvodně nárokované pojistné plnění 4,5krát. Částka 180 000 EUR však připadá na dvě výjimečné kauzy: v jednom případě šlo o hrubé zkreslení podkladů k vyplacení pojistného plnění za trvalé následky úrazu, ve druhém o účelově uzavřené pojištění schopnosti splácet k hypotéce poté, co se klient o dva dny dříve dozvěděl fatální diagnózu, na niž zakrátko zemřel. Odečteme-li tuto částku, měl průměrný pokus o podvod v oblasti pojištění osob na Slovensku hodnotu 8 100 EUR (přes 200 000 korun).


Kalkukačky pojištění

Vyzkoušejte naše kalkulačky pojištění a zjistěte ty nejvýhodnější nabídky:

Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění majetku